#paraulògic 31 de juliol

LLETRES: o (central) + a c ç e n r
PARAULES: 142, PUNTS: 717, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 3 3 5 3 4 1 20
c 4 14 16 15 10 3 4 66
ç 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 2 2 1 2 4 1 13
n 2 4 2 3 0 0 0 11
o 5 4 2 1 1 0 0 13
r 2 4 3 6 2 2 0 19
Σ 15 31 28 31 18 13 6 142
Prefixos de dues lletres:
ac-6 an-11 ar-2 aç-1
ca-21 ce-2 co-39 cr-4
ec-1 en-8 eo-2 er-2
na-1 ne-3 no-7
oc-6 on-1 or-6
ra-7 re-4 ro-8

Prefix freqüent de tres lletres:
cor-24

Sufix freqüent de tres lletres:
nar-11

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aceno-2 acenor-20 aceo-1 aceor-7
acno-7 acnor-24 aco-3 acor-12
acçenor-3 acçno-1 acço-2 acçor-1
aenor-2 ano-5 anor-3 aor-4
aço-1 açor-1 cenor-7 ceo-2
ceor-9 cno-4 cnor-5 co-2
cor-8 eno-1 enor-1 eor-2
no-1 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: corredís, decisori, descosir, deserció,
desorció, discorde, discórrer, discreció,
escordi, escorredís
Quadrats: dic-dic, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'