#paraulògic 1 d’agost

LLETRES: e (central) + b d m r s u
PARAULES: 65, PUNTS: 257, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
b 1 3 1 1 0 1 7
d 2 2 3 1 1 3 12
e 3 2 3 0 2 0 10
m 4 1 1 3 1 0 10
r 3 3 4 0 1 0 11
s 4 2 6 1 0 0 13
u 0 0 1 1 0 0 2
Σ 17 13 19 7 5 4 65
Prefixos de dues lletres:
be-5 br-2
de-11 du-1
em-4 er-3 es-3
me-9 mu-1
re-10 ru-1
se-8 su-5
um-1 us-1

Prefix freqüent de tres lletres:
des-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ure-5

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
bdemrs-1 bdemrsu-1 bdemru-1 bdemsu-1
be-1 bemr-1 bemrsu-1 bemru-2
bemsu-1 ber-4 bers-1 bersu-1
beru-3 bes-1 dem-1 demr-1
dems-2 ders-2 deru-3 des-2
desu-3 deu-1 em-1 emr-4
emrsu-3 ems-4 emsu-3 emu-2
er-2 ers-4 ersu-3 eru-1
es-1 esu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cançoner, cançonera, corrença
Palíndroms: coc, non-non, oró
Quadrats: coco o cocó, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'