Setmana 30

DADES DE LA SETMANA 30 DE 2022 

Paraula més llarga (12 lletres): catalanòfona

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 88.0 

Paraulògic del 25 de juliol
Lletres: n + c i l m s u 
Paraules (35, llargada mitjana de 4.9):
cinc, cínic, clin, clínic, incís, incisiu, inclús, inclusiu, incús, inic, inici, insuls, límnic, lumínic, mini, mínim, mínimum, minúscul, nici, nimi, nin, niu, nuc, nucli, nuïls, nul, nun, nunci, nus, nuu, simun, sin, sinus, succínic, únic

Paraulògic del 26 de juliol
Lletres: m + a c n o p y 
Paraules (58, llargada mitjana de 4.9):
ama, amanyac, amo, amom, cama, camp, campa, campana, campanya, campmanya, com, coma, company, companya, companyó, companyona, mac, maca, macaco, maco, mam, mama o mamà, mamona, mana, manc, manca, manco, mannà, mannan, manya o manyà, manyac, manyana, manyoc, manyoca, maó, mapa, moa, moc, moca, mom, moma, mon o món, mona, mono, monya, monyo o monyó, nom, nyam, nyam-nyam, oma, pam, pampa, pampana, panamà, pom, poma, pompa, pompó

Paraulògic del 27 de juliol
Lletres: i + a b g m t u 
Paraules (97, llargada mitjana de 4.9):
agamí, agàmia, agitat, aguait, aguiat, agutí, ai-ai, aigua, aiguat, aimia, amatiu, ambigu o ambigú, ambigua, ambigüitat, àmbit, amiga, amímia, amit, amitat, augita, babaia, babuí, bai, baia, biga, bigam o bígam, bígama, bigàmia, bimà, bimba, bit, bita, bubi, bugia, bugiu, buit, gàbia, gai, gaia, gaiat, gaiata, gaig, gaita, gambià, gambit, giga, git, gita, gitam, gitat, guaiaba, guaita, gúbia, guia, guit, guita, gumia, iai, iaia, imam, imamat, imbatut, imitatiu, immutatiu, magí, màgia, mai, maia o maià, maig, màmia, matí, matitat, matutí, mia, mig, migmatita, mim, mitat, mugit, muig, tai, taigà, tatami, tia, tiama, tibat, tíbia, tim, timba, tit, tita o tità, tití, titit, tuia, tuït, tuïtiu, tuti

Paraulògic del 28 de juliol
Lletres: f + a c l n o t 
Paraules (84, llargada mitjana de 5.4):
aclofollat, afalac, aflat, aflotonat, afocat, afolcat, afoll, afollat, àfon, àfona, afta, alcofoll, alfa, alfac, al·lòfon, atofat, caf, caftà, calafat, catalanòfon, catalanòfona, clofa, clofoll, clofolla, cof, cofa, cofat, colofó, confocal, en off, falca, falcat, falcó, fall, falla, fal·lal, fallat, falta, faltat, fan, fanal, fat, fatal, fato, flac, flaca, flanc, flaó, flaona, flat, floc, floca, flocall, flota, flotant, flotó, foc, foca, focal, fofa, fofo, folc, folcat, foll, folla, fon, fona, fonó, fonoll, font, fontana, fot, foto o fotó, fotòfon, nafta, naftol, otòfon, taf-taf, tafona, tallafoc, tofa, tòfol, tòfola, tòfona

Paraulògic del 29 de juliol
Lletres: e + a i l n v 
Paraules (50, llargada mitjana de 4.9):
alè, aleia, alena, aleví, alevina, aliè, aliena, al·lè, al·lel, allèn, anell, anella, avellana, avena, eia, eina, ela, ell, ella, ena, enllà, envà, ien, ileal, lineal, linneà, linneana, llavei, llei, lleial, lleva, llivell, navei, nen, nena, nènia, niell, niella, nivell, vaivé, veí, veïna, veïnal, vel, vela, vell, vella, vena, venal, vènia, venial

Paraulògic del 30 de juliol
Lletres: d + c e i o r s 
Paraules (150, llargada mitjana de 6.0):
cecidi, cedir, cedre, cedrí, cerrioide, cissoide, còccid, coccidi, coccidiosi, coccidis, còccids, coccoide, coder, codi, codís, codó, coedició, cord, corder, cordó, coroide, corredís, corredor, cosidor, credo, cricoide, decés, decidir, decisió, decisori, decocció, decor, decorós, decórrer, dedició, deïcidi, deïdor, deisi, derisió, derisori, derris, derroc, des, descórrer, descosir, desdir, desè, deserció, desésser, desidiós, desoir, desorció, desorde, desordir, desordre, desori, dic, dic-dic, dicció, dicord, dicroic, dido, diè, diedre o díedre, dièresi, diesi, diòcesi, díode, dioic, dir, direcció, disc, discoide, discorde, discórrer, discreció, dissecció, doc, dodo, doi, dori, dòric, doris, dors, dos, dosè, dosi, dosser, dossier, dries, ecidi, edició, edredó, èider, escordi, escorredís, escorredor, esòcid, esòcids, idò, iod, iode, iòdic, iridi, irídic, iridós, isidi, occidor, odi, odiós, odorós, odre, odrer, oïdi, oïdor, ooide, orde, ordi, ordidor, ordier, ordiós, ordir, ordre, record o rècord, redir, redó, redós, reedició, residir, roder, rodi, rodó, sedec, seder, sedició, sediciós, sedós, sideri, siderosi, sidós, socorredor, sodi, sòdic, sord, sòrdid, sordó, sordor, soredi, sorícid, sorícids

Paraulògic del 31 de juliol
Lletres: o + a c ç e n r 
Paraules (142, llargada mitjana de 5.5):
acanonar, acaronar, aceró, açò, acorar, acórrer, àcron, ancó, àncora, ancorar, ancorer, ancorera, annona, anoa, anorac, anorc, anorca, anorrear, arçó, arraconar, caçó, canaró, cançó, cançoner, cançonera, canó, canoa, canoca, canoer, canoera, cànon, canonar, canoner, canonera, canor, canora, caro, carona, caror, carreró, carro, cero, cerro, coa, coana, coc, coca, coça, coco o cocó, coer, con, conc, conca, conco, concórrer, conrar, conrear, conró, cor, cora, corc, corcar, corcó, corcorcar-se, corea o coreà, coreana, corn, cornac, cornar, corner o córner, cornera, coroça, corona, coronar, corra, corranc, còrrec, corrença, córrer, correra, corró, corronera, croc, croca, croera, cron, eco, encanonar, enconar, enconcar, encórrer, encrocar, enraonar, enroc, enrocar, eocè, eocena, erro, error, nano, nècora, neó, nero o neró, noc, nocar, nocer, nocera, non-non, nona o nonà, nora, oca, oceà, oceana, ocórrer, ocre, òcrea, ona, ora, orar, orc, orca, ornar, oró, racó, raconer, raconera, rancor, raó, raonar, raor, recórrer, renoc, renoca, rerecor, roc, roca, rococó, ronc, ronca, roncar, roncor, rònec