#paraulògic 2 d’agost

LLETRES: c (central) + a g i m n p
PARAULES: 97, PUNTS: 453, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 4 3 3 4 1 0 16
c 5 10 8 9 5 2 0 39
g 0 0 0 1 2 0 0 3
i 2 3 1 1 1 0 0 8
m 1 3 4 4 2 1 1 16
n 0 1 1 0 1 0 0 3
p 2 3 1 3 2 1 0 12
Σ 11 24 18 21 17 5 1 97
Prefixos de dues lletres:
ac-6 am-4 an-5 ap-1
ca-24 ci-15
gi-3
ia-1 ic-2 in-5
ma-11 mi-5
ni-3
pa-4 pi-8

Prefix freqüent de tres lletres:
can-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-15

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ac-1 acgim-2 acgimn-4 acgimnp-1
acgin-1 aci-11 acim-9 acimn-9
acimp-2 acin-17 acinp-4 acip-3
acm-3 acmn-2 acmnp-1 acmp-2
acn-8 acnp-1 acp-4 cgimn-1
cgin-1 cim-2 cin-5 cinp-2
cip-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: bermudes
Palíndroms: mem, remer, ses
Quadrats: bebè, berber, erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'