#paraulògic 3 d’agost

LLETRES: t (central) + a g o p s x
PARAULES: 94, PUNTS: 384, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 5 6 3 0 1 0 16
g 2 3 3 2 1 1 0 12
o 0 1 1 2 0 0 0 4
p 1 4 7 6 2 1 0 21
s 1 2 0 0 0 0 0 3
t 6 10 9 2 1 0 1 29
x 2 2 4 1 0 0 0 9
Σ 13 27 30 16 4 3 1 94
Prefixos de dues lletres:
ag-2 ap-7 as-5 at-2
ga-6 go-6
op-1 os-3
pa-11 po-10
so-3
ta-17 to-11 tx-1
xa-6 xo-3

Prefix freqüent de tres lletres:
tat-9

Sufixos freqüents de tres lletres:
ata-6 sat-6 txa-6 ota-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
agopstx-1 agopt-1 agost-5 agot-4
agotx-1 agpt-1 agst-1 agt-3
aopst-9 aopt-3 aoptx-2 aost-7
aostx-2 aot-3 aotx-5 apst-6
apt-6 aptx-2 ast-6 at-2
atx-7 gost-1 got-1 opst-2
opt-4 optx-1 ost-4 ot-1
otx-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: càmping
Palíndroms: caiac, canac, cínic
Quadrats: caca, cancan, pica-pica

Per definicions, veure 'Sobre les dades'