#paraulògic 4 d’agost

LLETRES: m (central) + a c i n o
PARAULES: 121, PUNTS: 803, TUTIS: 21

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 2 4 5 8 4 4 0 0 0 0 27
c 2 5 2 3 3 2 0 2 1 1 21
i 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 5
m 10 14 13 13 7 1 1 1 1 0 61
n 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5
o 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Σ 16 25 23 25 14 8 4 3 2 1 121
Prefixos de dues lletres:
ai-2 am-17 an-8
ca-5 ci-6 co-10
ic-2 im-3
ma-26 mi-17 mo-18
ni-2 no-3
om-1 on-1

Prefix freqüent de tres lletres:
man-12

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-9

Hi ha 21 tutis:
- 1 de perfecte
- 6 de 7 lletres
- 5 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 3 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acim-9 acimn-9 acimno-21 acimo-3
acm-3 acmn-2 acmno-1 acmo-4
aim-7 aimn-13 aimno-9 aimo-3
am-3 amn-3 amno-2 amo-6
cim-2 cimno-3 cimo-6 cmo-2
im-1 imn-3 imno-2 mno-3
mo-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: gaspatxo
Palíndroms: tat, tot
Quadrats: tatà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'