#paraulògic 5 d’agost

LLETRES: u (central) + a e m p r t
PARAULES: 148, PUNTS: 785, TUTIS: 6

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 6 3 9 5 1 0 0 0 24
e 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
m 4 3 4 6 4 6 1 0 0 28
p 5 8 7 3 5 5 2 0 0 35
r 2 1 5 4 4 2 0 0 0 18
t 4 9 4 6 6 1 1 0 1 32
u 1 4 2 2 0 0 0 0 0 9
Σ 17 31 25 31 24 15 4 0 1 148
Prefixos de dues lletres:
am-5 ap-3 ar-4 at-8 au-4
em-2
ma-9 me-2 mu-17
pa-11 pe-7 pr-5 pu-12
ra-5 re-8 ru-5
ta-7 te-5 tr-9 tu-11
up-1 ur-7 ut-1

Prefix freqüent de tres lletres:
mur-14

Sufix freqüent de tres lletres:
ura-13

Hi ha 6 tutis:
- 2 de perfectes
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres

Subconjunts:
aemprtu-6 aempru-1 aemptu-1 aemrtu-8
aemru-4 aemtu-1 aemu-1 aeprtu-6
aepru-4 aertu-10 aeru-4 aetu-3
amprtu-1 amptu-2 ampu-1 amrtu-9
amru-8 amtu-3 amu-1 aprtu-4
apru-8 aptu-5 apu-6 artu-14
aru-4 atu-5 emrtu-2 emu-2
eprtu-1 epru-3 eptu-1 epu-1
ertu-5 eru-1 etu-1 mpu-1
mru-2 mtu-2 pru-1 ptu-1
rtu-2 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: aminació, amoníac, amoníaca, amònic,
amònica, animació, caminoi, cínamom,
cocaïnòman, cocaïnòmana, cocaïnomania, comminació,
iconòmac, iconòmaca, manicomi, minoica,
monoica, monomaníac, monomaníaca, nominació,
onomància
Palíndroms: aimia, ama, mam, mim, mínim, mom
Quadrats: mama o mamà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'