#paraulògic 6 d’agost

LLETRES: v (central) + a e g i r t
PARAULES: 154, PUNTS: 965, TUTIS: 10

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 3 4 9 5 1 1 1 0 25
e 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
g 0 0 4 5 4 5 2 0 0 20
i 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
r 0 3 1 1 4 2 1 0 1 13
t 0 2 4 2 1 2 0 0 0 11
v 6 12 24 17 11 6 2 1 0 79
Σ 8 20 37 36 25 17 7 2 2 154
Prefixos de dues lletres:
ag-2 ar-2 at-2 av-19
er-2 ev-2
ga-8 gr-12
it-1 iv-1
ra-3 re-7 ri-3
ta-2 te-2 ti-1 tr-6
va-26 ve-25 vi-28

Prefix freqüent de tres lletres:
ver-14

Sufix freqüent de tres lletres:
iva-11

Hi ha 10 tutis:
- 2 de perfectes
- 5 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Subconjunts:
aegirtv-10 aegirv-1 aegitv-3 aegrtv-5
aegrv-5 aegtv-4 aegv-2 aeirtv-13
aeirv-7 aeitv-1 aeiv-1 aertv-10
aerv-7 aetv-3 agirtv-3 agirv-3
agitv-3 agiv-1 agrtv-1 agrv-5
agv-1 airtv-6 airv-17 aitv-2
aiv-5 artv-6 arv-7 atv-1
egrv-2 eirtv-4 eirv-6 eitv-1
eiv-1 erv-1 etv-2 girv-1
irtv-2 itv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: permuta, permutar, prematur, prematura,
temperatura, tempura
Palíndroms: tururut, tut
Quadrats: rau-rau, rum-rum, tau-tau, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'