#paraulògic 7 d’agost

LLETRES: b (central) + a d n o r y
PARAULES: 130, PUNTS: 791, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 3 1 6 3 7 8 3 1 1 33
b 5 17 17 14 11 9 6 2 1 0 82
d 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
o 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 6
r 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 7
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 6 24 22 22 17 17 14 5 2 1 130
Prefixos de dues lletres:
ab-20 ad-5 ar-8
ba-39 bo-31 br-12
do-1
na-1
ob-3 or-3
ra-1 ro-6

Prefix freqüent de tres lletres:
bor-22

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-20

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abd-2 abdn-3 abdno-5
abdnor-15 abdnory-3 abdnr-9 abdny-1
abdo-3 abdor-24 abdr-7 abn-3
abno-1 abnor-6 abnoy-1 abnr-4
abnry-1 abny-2 abo-2 abor-16
abr-10 bdno-1 bdor-2 bno-2
bnor-1 bnoy-1 bo-1 bor-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: agregativa, ergativa, ergativitat, gatvaire,
grivieta, variegat, vegetarià, viatger,
viatgera, viratge
Palíndroms: tevet

Per definicions, veure 'Sobre les dades'