#paraulògic 8 d’agost

LLETRES: s (central) + d e i m n u
PARAULES: 71, PUNTS: 317, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
d 1 4 4 3 1 0 0 13
e 1 1 5 4 3 0 1 15
i 0 1 1 3 0 0 0 5
m 2 0 4 2 1 0 0 9
n 1 0 0 0 1 0 0 2
s 6 6 10 1 2 1 0 26
u 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 12 12 24 13 8 1 1 71
Prefixos de dues lletres:
de-10 di-2 du-1
em-3 en-8 es-4
id-1 ie-1 im-1 in-1 is-1
me-4 mi-2 mu-3
nu-2
se-10 si-9 su-7
ui-1

Prefix freqüent de tres lletres:
des-5

Sufix freqüent de tres lletres:
sme-8

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
deimns-1 deimnsu-1 deims-3 deimsu-1
deins-2 deis-2 demns-1 dems-2
dens-1 des-2 desu-3 dins-1
dinsu-1 dis-1 disu-3 dsu-1
eimns-4 eims-7 eimsu-1 eins-2
eis-1 eisu-1 emns-2 emnsu-1
ems-4 emsu-3 ens-4 ensu-1
es-1 esu-2 imnsu-1 ims-1
imsu-1 ins-1 insu-1 is-1
isu-2 msu-2 nsu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: banyador, banyadora, bordanya
Quadrats: baba, barbar o bàrbar, bobò

Per definicions, veure 'Sobre les dades'