Setmana 31

DADES DE LA SETMANA 31 DE 2022 

Paraules més llargues (12 lletres):
cocaïnomania, 
aborronadora

Llargada mitjana: 5.6 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 115.4 

Paraulògic de l'1 d'agost
Lletres: e + b d m r s u 
Paraules (65, llargada mitjana de 4.7):
bebè, berber, bermudes, bes, beure, bres, breu, demés, des, desè, desembre, desembús, desesme, desésser, dessús, desús, deu o déu, deure, dues, embeure, embuder, embús, emú, erb, erer, erm, esme, esmús, ésser, mede, mem, membre, mer, merder, mes o més, messes, mesurer, meu, museu, rebé, rebeure, rebre, redeu, rem, remer, rere, res, resum, reu, rude, seder, sem, ser, serè, sèrum, ses, seu, seure, súber, subrem, sueu, summe, surer, umbre, usurer

Paraulògic del 2 d'agost
Lletres: c + a g i m n p 
Paraules (97, llargada mitjana de 5.3):
acàcia, acàpnia, acci, àccia, ací, acin, amic, amicícia, àmnic, àmnica, anca, ancià, anciana, anímic, anímica, apiàcia, caca, cacic, cai, caiac, caiman, cama, camí, camp, campa, campana, càmping, can, cana, canac, canaca, canana, canca, cancan, caní, canic, canina, cannàcia, cap, capa, cia, cian, ciànic, ciànica, cianina, cigni, cígnia, cim, cima, cimaci, cinàmic, cinàmica, cinc, cínic, cínica, en pac de, gimcana, gímnic, gímnica, iac, ica, icac, inca, incaic, incaica, inic, inici, mac, maca, macip, màgic, màgica, manc, manca, mangànic, mangànica, maníac, maníaca, mica, micaci, micàcia, mímic, mímica, niacina, nici, nícia, paca, pacana, pànic, pic, pica, pica-pica, picamà, pícnic, pícnica, pinàcia, pinc

Paraulògic del 3 d'agost
Lletres: t + a g o p s x 
Paraules (94, llargada mitjana de 4.8):
àgata, agost, apagat, àpat, aposat, aposta, apòstata, apta, aptot, aspat, assot, ast, asta, àstat, atot, atxa, gaspatxo, gat, gata, gatassa, gató, gatosa, gosat, got, gota, gotós, gotosa, gotxa, oposat, ossat, osta, ostaga, papat, passat, past, pasta, pastat, pastós, pastosa, patagó, patata, patatxap, patota, posat, post, posta, pot, pota, potassa, potó, potos, potto, potxó, sot, sota, sots, tap, tapa, tapàs, tas, tassa, tassó, tast, tat, tatà, tato, tatx, tatxa, tatxó, tatxós, tatxosa, tatxot, taxa, toga, togat, top, tos, tosa, tossa, tost, tot, tota, totxa, totxo, txa-txa-txa, xapat, xapot, xapota, xat, xata, xato o xató, xot, xotxa, xotxo

Paraulògic del 4 d'agost
Lletres: m + a c i n o
Paraules (120, llargada mitjana de 5.6):
aimia, aimina, ama, amic, amicícia, amímia, amina, aminació, ammina, amni, àmnic, àmnica, amo, amom, amoni, amoníac, amoníaca, amònic, amònica, ànim, ànima, animació, anímic, anímica, anomia o anòmia, anònim, anònima, caiman, cama, camí, caminoi, camió, cim, cima, cimaci, cinàmic, cinàmica, cínamom, cocaïnòman, cocaïnòmana, cocaïnomania, com, coma, comí, còmic, còmica, comminació, commoció, iconòmac, iconòmaca, imam, imina, imino, mac, maca, macaco, maco, mai, maia o maià, maimó, maimona, maina, mam, mama o mamà, màmia, mamona, mana, manaia, manc, manca, manco, mania, maníac, maníaca, manicomi, mannà, mannan, manoi, maó, mia, mica, micaci, micàcia, micaco, micció, mico, mim, mímic, mímica, mina, mini, mínim, mínima, minoic, minoica, mioma, moa, moc, moca, moció, mom, moma, mòmia, mon o món, mona, monició, mono, monoic, monoica, monomania, monomaníac, monomaníaca, monomi, monòmia, nimi, nímia, nom, nòmina, nominació, oma, onomància

Paraulògic del 5 d'agost
Lletres: u + a e m p r t 
Paraules (148, llargada mitjana de 5.5):
amateur, amputar, amura, amurar, amurat, apertura, apreuar, apurar, arameu, arreu, arruar-se, àrum, ateu, atraure, atreure, atupar, atur, atura, aturar, aturat, aura, aürt, aürtar, aute, empuat, emú, mamut, marramau, marrameu, marreu, matuta, matuter, matutera, mau, maurar, meu, meua, mur, mura, murar, murmurar, murta, murtar, murter, murtera, murterar, murtra, murtrar, murtrer, murtrera, murtrerar, mut, mutu, mútua, papau, papu o papú, paput, parrup, parrupar, patatum, patum, pau, paüra, pauta, pautat, permuta, permutar, perpetu, perpètua, perpetuar, peruà, peu, prematur, prematura, pretura, preu, preuar, pua, puat, pum, puma, pupa, puput, pur, pura, puré, púrpura, purpurat, puta, rampeu, ramut, rau-rau, raure, rautar, repeu, repeuar, reputar, retraure, retreure, returar, reu, reuma, rua o ruà, ruera, rum-rum, ruptura, ruta, tartamut, tatú, tatuar, tau, tau-tau, taure, taüt, temperatura, tempura, terapeuta, teu, teua, trau, trauer, trauera, trauma, traure, traüt, treu, treure, truà, tuatara, tuàutem, tupar, tupè, tur, turma, turmera, tururut, tut, tuta, tutú, upa, urat, urea, uretà, urèter, uretra, urpa, urpar, úter

Paraulògic del 6 d'agost
Lletres: v + a e g i r t 
Paraules (154, llargada mitjana de 6.0):
agave, agregativa, argiva, arravatar-se, atrevir-se, atrevit, avar o àvar, avara o àvara, avarar, avaria, avariar, avatar, averar, averia, averrir, avet, avetar, avi, àvia, aviar, aviari, aviària, aviat, avivar, avivatge, ergativa, ergativitat, evirat, evitar, gatvaire, gavarra, gavarrer, gavarrera, gavatge, gavet, gaveta, gavià, grava, gravar, gravat, gravativa, gravera, graveta, gravetat, gravit, gravitar, griva, grívia, grivieta, iterativa, iva, ravata, ravatat, rave, reiterativa, rerevera, reva, reverir, revertir, reví, revirar, rivet, rivetaire, rivetat, tavà, tàvega, teva, tevet, tiravira, trava, travar, travertí, traveta, treva, trivi, vaga, vagar, vagareig, vagarra, vagativa, vagit, vair, vaira, vairat, vaire, vaivé, vaiver, vaivera, var, vara o varà, varar, vareta, varetatge, vari, vària, variar, variat, variegat, varietat, varva, vàter, vega o vegà, vegetar, vegetarià, vegetativa, veí, veire, ver, vera, verat, veratera, veratre, verera, verga, vergat, verge, verger, vergera, verí, veritat, verra, vet o vet ací o vet aquí, veta, vetaire, vetar, veterà, via, viar, viari, viària, viat, viatge, viatger, viatgera, vieira, vigatà, vigir, vira, virar, virat, virater, viratge, viret, virrei, vit, vitet, viteta, vitre, vitri, vítria, vitrita, viva, vivari, viver

Paraulògic del 7 d'agost
Lletres: b + a d n o r y 
Paraules (130, llargada mitjana de 6.3):
a bondó, a la doba, abadanar, abandó, abandonada, abandonar, abaronar, abonada, abonador, abonadora, abonar, abordador, abordadora, abordar, aborronador, aborronadora, aborronar, abrandada, abrandar, abraonada, abraonar, abró, adarb, adob, adobador, adobadora, adobar, àrab, araban, arborada, arborador, arboradora, arborar, arbrar, arrabà, baba, babord, bada, badada, badador, badana, badar, ban, banana, banda, bandada, bandarra, bandarrada, bandó, bany, banya, banyada, banyador, banyadora, banyar, banyó, baobab, bar, barana, barb, barba, barbada, barbar o bàrbar, bàrbara, barbó, bard, barda, bardana, barn, baró, barra, barrada, barrar, barró, boa o boà, bobò, boda, bon, bona, bonda, bonó, bony, bor, borà, borar, bord, borda, bordada, bordador, bordadora, bordanya, bordar, bordó, bordonada, bordonadora, bordonar, born, bornada, bornador, bornar, borra, borró, borronada, borronar, bran, branda, brandada, brandador, brandadora, brandar, brandó, braó, brodada, brodador, brodadora, brodar, nabab, obra, obrador, obrar, orb, orba, orbar, rabada o rabadà, roba, robada, robador, robadora, robar, roborar