#paraulògic 9 d’agost

LLETRES: l (central) + a b g n o u
PARAULES: 125, PUNTS: 524, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 3 11 8 8 3 1 34
b 2 13 16 3 0 2 36
g 3 7 4 5 2 1 22
l 1 3 10 4 0 0 18
n 1 0 1 1 0 0 3
o 0 2 2 1 1 0 6
u 2 1 2 0 1 0 6
Σ 12 37 43 22 7 4 125
Prefixos de dues lletres:
ag-5 al-21 an-7 au-1
ba-16 bl-5 bo-9 bu-6
ga-13 gl-5 go-3 gu-1
la-2 ll-12 lo-3 lu-1
no-1 nu-2
ob-3 ol-3
ul-5 un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
gal-12

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-10

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

Subconjunts:
abgl-1 abgln-1 abglno-1 abglnou-1
abglnu-1 abglo-3 abglou-1 abglu-3
abl-9 abln-4 ablnu-1 ablo-8
ablou-2 ablu-5 agl-12 agln-5
aglno-7 aglnu-5 aglo-5 aglou-1
aglu-3 al-4 aln-4 alno-2
alnu-7 alo-5 alou-1 alu-5
bglno-1 bglo-1 bglou-1 blo-5
blou-1 blu-2 glno-2 glo-2
glou-1 lnu-1 lu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: nudisme
Palíndroms: senès, ses, sis

Per definicions, veure 'Sobre les dades'