#paraulògic 11 d’agost

LLETRES: a (central) + c i q t u
PARAULES: 79, PUNTS: 323, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 7 4 3 3 2 0 0 21
c 5 6 9 4 3 1 0 0 28
i 3 3 0 0 0 0 0 0 6
q 0 0 1 1 0 0 0 0 2
t 5 8 3 4 1 0 0 1 22
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 15 24 17 12 7 3 0 1 79
Prefixos de dues lletres:
ac-8 ai-1 aq-4 at-6 au-2
ca-15 ci-7 cu-6
ia-3 ic-2 iu-1
qu-2
ta-16 ti-3 tu-3

Prefix freqüent de tres lletres:
tac-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-7

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 aci-11 aciqtu-2 aciqu-2
acit-16 acitu-7 aciu-1 act-7
actu-7 acu-7 ai-3 aiqtu-3
aiqu-1 ait-3 aitu-1 at-2
atu-5

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: bocabadant
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'