#paraulògic 12 d’agost

LLETRES: p (central) + a e o s t u
PARAULES: 121, PUNTS: 540, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 2 3 0 1 1 0 12
e 0 0 9 5 2 3 0 1 20
o 0 1 0 1 0 0 1 0 3
p 15 16 17 10 5 4 0 1 68
s 1 2 3 4 0 0 0 0 10
t 2 2 2 1 0 0 0 0 7
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 20 25 33 24 7 8 2 2 121
Prefixos de dues lletres:
ap-9 as-2 au-1
es-19 et-1
op-2 os-1
pa-29 pe-11 po-19 ps-2 pu-7
sa-5 se-3 so-2
ta-5 to-1 tu-1
up-1

Prefix freqüent de tres lletres:
esp-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ssa-7

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
aeops-2 aeopst-7 aeopstu-1 aeopt-1
aep-1 aeps-3 aepst-11 aepstu-1
aept-5 aop-2 aops-2 aopst-9
aopt-3 aopu-1 ap-3 aps-6
apst-6 apstu-3 apsu-3 apt-6
aptu-5 apu-6 eop-1 eops-5
eopst-3 eopt-1 eps-3 epst-3
epstu-2 epsu-1 ept-1 eptu-1
epu-1 op-1 opst-2 opsu-1
opt-4 opu-2 psu-1 ptu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: aquàtic, aquàtica
Palíndroms: caiac, iai, tacat, tat
Quadrats: ai-ai, caca, iaia, tatà, tau-tau

Per definicions, veure 'Sobre les dades'