#paraulògic 14 d’agost

LLETRES: n (central) + a e r t u v
PARAULES: 182, PUNTS: 1028, TUTIS: 6

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 5 12 9 8 3 4 1 44
e 1 1 4 5 8 6 2 1 28
n 9 6 5 8 2 1 0 0 31
r 2 3 4 6 3 2 0 0 20
t 1 4 6 7 5 3 2 0 28
u 3 1 4 2 0 0 0 0 10
v 0 4 4 5 4 3 1 0 21
Σ 18 24 39 42 30 18 9 2 182
Prefixos de dues lletres:
an-15 ar-12 at-7 av-10
en-25 er-1 et-2
na-10 ne-15 nu-6
ra-7 re-10 ru-3
ta-13 te-8 tr-7
un-7 ur-3
va-3 ve-18

Prefix freqüent de tres lletres:
ven-15

Sufix freqüent de tres lletres:
era-16

Hi ha 6 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
aen-2 aenr-10 aenrt-29 aenrtu-3
aenrtuv-6 aenrtv-17 aenru-1 aenrv-11
aent-8 aentu-6 aentv-4 aenu-1
aenv-3 an-2 anr-9 anrt-6
anrtu-4 anrtv-1 anru-8 anrv-1
ant-10 antu-1 antv-1 anu-3
anv-1 en-1 enr-2 enrt-9
enrtu-3 enrtuv-3 enrtv-2 enrv-1
ent-2 entu-3 entuv-1 entv-2
enu-2 ntu-1 nu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: calorejar, collejar, corallejar
Palíndroms: cec, recer
Quadrats: erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'