#paraulògic 15 d’agost

LLETRES: g (central) + a d o r s t
PARAULES: 144, PUNTS: 828, TUTIS: 5

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 7 2 9 5 4 1 33
d 0 2 5 2 0 1 1 0 11
g 9 14 17 15 12 5 3 1 76
o 0 0 0 1 0 1 1 0 3
r 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s 0 3 4 3 1 2 3 0 16
t 0 1 2 1 1 0 0 0 5
Σ 10 24 35 24 23 14 12 2 144
Prefixos de dues lletres:
ad-2 ag-25 ar-3 at-3
da-3 do-1 dr-7
ga-36 go-19 gr-21
os-3
sa-9 so-7
ta-1 to-3 tr-1

Prefix freqüent de tres lletres:
gar-14

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-12

Hi ha 5 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 4 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
adg-1 adgo-2 adgor-9 adgors-5
adgorst-5 adgort-6 adgos-2 adgot-1
adgr-7 adgrs-1 adgrt-1 adgt-1
ag-2 ago-2 agor-11 agors-10
agorst-6 agort-10 agos-6 agost-5
agot-4 agr-8 agrs-10 agrst-3
agrt-5 ags-4 agst-1 agt-3
dgor-1 gor-4 gors-4 gorst-1
gos-1 gost-1 got-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: aventura, aventurar, aventurer, aventurera,
ventura, venturera
Palíndroms: arenera, nan, nen, nun, tannat
Quadrats: nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'