Setmana 32

DADES DE LA SETMANA 32 DE 2022 

Paraules més llargues (10 lletres):
abandonada, bocabadada, bocabadant, 
tacticitat, espessetat, passa-passa, 
carcellera, corallejar, aventurera, 
entreveure

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 120.3 

Paraulògic del 8 d'agost
Lletres: s + d e i m n u 
Paraules (71, llargada mitjana de 5.0):
al dedins de, deisi, deisme, demés, dens, des, desè, desesme, dessús, desús, diesi, dins, dues, èmesi, emídids, emissiu, endemés, endemisme, endins, enèsim, ens, ensems, ensum, ensús, esme, esmús, esseni, essiu, idus, ieisme, immens, indusi, isidi, medís, mes o més, messes, messies, mimesi, minse, mus, museu, musiu, nudisme, nus, sem, semen, semideu, semis, senès, senís, sens, sense, ses, seu, siemens, simi, simun, sin, sinus, sis, sisè, sisme, sismisme, sud, sueu, suid, suids, suís, summe, súmmum, uís

Paraulògic del 9 d'agost
Lletres: l + a b g n o u 
Paraules (125, llargada mitjana de 4.9):
a la babalà, agalla, aglà, agonal, agulla, agulló, ala o alà, alablau, alaga, alana, alb, alba, albó, albugo, alga, algal, algòloga, algú, algun, alguna, all, allà, allau, allò, allong, alna, alou, anagall, anal, anàloga, angla, angula, anoll, anual, aula, babol o bàbol, bagol, bagul, bala, bàlan, balb, balba, balboa, ball, balla, baló, balou, balun, banal, baula, bla, blan, blana, blau, blog, boal, bogal, bol, bola, boll, bolla, bolló, boló, boual, búbal, búgula, bulb, bull, bullanga, bungalou, gal, gala o galà, galana, galanga, galba, gàlban, gàlbul, galga, gall, gal·la, galló, galó, gangalla, gla, glànola, global, glòbul, gluó, gol, gola, goll, gual, lagun, lauan, lla, llaga, llana, llau, llauna, lloa, lloba, lloga, llong, llonga, llongo, lluna, lòbul, lona, longa, lúnula, nogall, nul, nul·la, oblong, oblonga, òbol, olla, ollal, ollaó, ulà, ull, ullal, ullblau, ulna, ungla

Paraulògic del 10 d'agost
Lletres: d + a b c n o t 
Paraules (81, llargada mitjana de 6.0):
a bondó, a la doba, abandó, abandonada, abandonat, abocada, abonada, acabada, adnat, adnata, adob, anaconda, anada, ancada, andana, andanada, atacada, atotada, bacada, baconada, bada, badabadoc, badada, badana, badoc, badoca, bancada, banda, bandada, bandat, bandó, bocabadada, bocabadant, bocabadat, bocada, boda, bonda, bondat, botada, botonada, cabotada, cada, canada, canonada, cantada, cantonada, coanada, coda, codó, concada, condó, conodont, cotonada, dad, dada o dadà, data, doc, docta, dodo, dona, donada, donant, donat, dot, nada, nadada, nadant, nadó, nonada, oda, odonat, onada, onda, ondada, ondat, tabacada, tacada, tancada, tanda, tocada, tonada

Paraulògic de l'11 d'agost
Lletres: a + c i q t u 
Paraules (78, llargada mitjana de 4.8):
acàcia, acci, àccia, ací, acta, actiu, acuit, acuïtat, ai-ai, aquàtic, aquàtica, aquí, aquità, atac, atacat, atàctic, atàctica, àtic, àtica, aüc, auca, caca, cacatua, cacau, cacic, cacicat, cactàcia, cai, caiac, caqui, cat, catau, cau, caua, caut, cauta, cia, ciati, ciàtic, ciàtica, cicuta, cita, ciutat, cua, cuat, cuca, cucat, cuita, cuitat, iac, iai, iaia, ica, icac, iuca, quica, quítia, tac, taca, tacat, tàcit, tàcita, tàctic, tàctica, tacticitat, tai, taquí, tat, tatà, tatú, tau, tau-tau, taüt, tia, tic-tac, tita o tità, tuca o tucà, tuia, tuta

Paraulògic del 12 d'agost
Lletres: p + a e o s t u 
Paraules (121, llargada mitjana de 5.1):
apa, àpat, aposat, aposta, apòstata, apta, apte, aptesa, aptot, aspa, aspat, autoestop, espasa, espaseta, espat, espata, espès, espessa, espessetat, espet, espeu, espòs, esposa, espot, esput, estepa, estop, estopa, estopeta, estopós, estoposa, etapa, oposat, opus, osteòpata, paó, pap, papa o papà, papat, papau, papessa, papu o papú, papus, paput, pas, passa, passa-passa, passat, passatú, past, pasta, pastat, pastetes, pastós, pastosa, patata, paté, patota, patuès, pau, pausa, pausat, pauta, pautat, peó, pepa, pes, pesat, peso, pesseta, pesta, pet, petó, peu, peuets, poeta, poetessa, pop, popa, posa, posat, possés, possessa, post, posta, pot, pota, potassa, potestat, potó, potos, potto, pou, poua, pse, psoes, pua, puat, puó, pupa, puput, pus, puta, sap, sapa, sapote, sàput, saupa, septat, septe, septet, sopa, sospès, tap, tapa, tapàs, tapet, tapeta, top, tupè, upa

Paraulògic del 13 d'agost
Lletres: e + a c j l o r 
Paraules (184, llargada mitjana de 5.9):
acarrerar, accelerar, acer, acerar, aceró, acórrer, acre, alcea, alè, alejar, aler, alera, aleró, al·lè, allejar, al·lel, aller, allera, allerar, àloe, aloer, aloera, arè, àrea, areal, arec, areca, arèola, areolar, arrear, arrecerar, arrel, arrelar, arrere, cacera, calcer, calé o calè, caler, callera, calorejar, carceller, carcellera, càrcer, carcera, carejar, càrrec, carrejar, carrell, carrer, carrera, carreró, carrerola, cec, cecal, cel, celar, cell, cella o cel·la, celler, cellerer, cellerera, cer, cera, cerc, cerca, cercar, cerclar, cercle, cèrcol, cercolar, cercoler, cercolera, cereal, cerer, cerera, cero, cerra, cerrell, cerro, clarejar, clarell, clec, cleca, clero, còclea, coclear, coer, coler, colera o còlera, collejar, coller, collera, colleró, coraler, coralera, corallejar, coraller, corallera, corea o coreà, corejar, corraler, corralera, còrrec, correlar, córrer, correra, crear, crec, croera, eco, ela, ell, ella, eocè, era, eral, erer, erera, ererar, erol, erola, erolar, erra, errar, erro, error, jerarca, joell, joeller, lacerar, lacre, leo, llacer, llacera, llec, llécol, lleó, llera, llorejar, llorell, llorer, oceà, ocel, ocell, ocella, ocel·lar, ocórrer, ocre, òcrea, oller, ollera, oracle, orejar, orella, orellal, orellar, orellera, orelló, rajoler, rajolera, raller, rarejar, rea, real, rec, recacejar, recalar, recalc, recalcar, recar, recàrrec, recel, recelar, recer, recerca, recercar, recórrer, recrear, rel, relé, rella, relló, rere, rerecor

Paraulògic del 14 d'agost
Lletres: n + a e r t u v 
Paraules (182, llargada mitjana de 5.8):
anant, anar, anartra, anartre, anet o ànet, ànnera, ant, anta, antena, antenat, antera, antre, anuent, anur, anura, arena, arenar, arener, arenera, arn, arna, arnar, arnat, arner, arnera, arran, arranar, atarantar, ateneu, atent, atenta, atenuant, atenuar, atenuat, avant, avanter, avantera, avanttrèn, avena, aventura, aventurar, aventurer, aventurera, avern, ena, enartar, enervant, enervar, enravenar, enrere, enrunar, entat, entenent, enter, entera, enterrar, enterrat, entrant, entrar, entre, entrenar, entretant, entreveure, enturar, envà, enventar-se, enverar, enverat, envetar, errant, etern, eterna, nan, nana, nannar, narrar, nat, nata, natura, nau, nauta, naveta, nen, nena, neret, neretar, nervat, net, neta, neu, neutra, neutre, nevar, nevat, nevater, nevatera, nevera, nua, nuar, nuet, nueta, nun, nuu, raent, ran, ranera, ranura, ravenar, ravenera, ravenet, ren, renà, renana, renet, reneta, rent, rentar, rentat, renuent, reverent, ruana, runa, runar, tan, tana, tannat, tant, tanta, tarannà, taranta, tartana, tartaner, tartanera, taverna, taverner, tavernera, tènar, tènue, tenuta, tern, terna, ternat, terrena, tètan, tren, trena, trenar, trenat, trenta, trentè, trentena, una, unè, unena, unt, untar, untet, untura, uranat, urent, urna, vana, vanar-se, vantar-se, vena, venera, venerar, vènet, vèneta, vent, ventana, ventar, ventre, ventrera, ventrut, ventura, venturer, venturera, venut, vern, verna, veterana