#paraulògic 16 d’agost

LLETRES: u (central) + a c i l n
PARAULES: 78, PUNTS: 346, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 1 3 6 3 1 0 14
c 4 6 7 4 2 2 25
i 0 2 0 0 1 0 3
l 0 4 2 4 2 1 13
n 7 1 3 2 0 0 13
u 3 2 2 1 1 1 10
Σ 15 18 20 14 7 4 78
Prefixos de dues lletres:
ac-3 ai-1 al-2 an-2 au-6
ca-9 cl-5 cu-11
in-1 iu-2
la-1 ll-6 lu-6
na-1 ni-1 nu-11
ul-6 un-4

Prefixos freqüents de tres lletres:
aul-4 cal-4 clu-4 cuc-4 cul-4 nuc-4 ull-4

Sufix freqüent de tres lletres:
ula-8

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acilnu-3 acilu-5 acinu-4 aciu-1
aclnu-6 aclu-12 acnu-1 acu-7
ailnu-3 ailu-2 ainu-2 alnu-7
alu-5 anu-3 cilnu-1 cilu-1
cinu-2 ciu-1 clu-5 cnu-1
cu-1 inu-1 lnu-1 lu-1
nu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: agostador, gastador, gastadora, ostrogoda,
sotragada
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: agar-agar, gara-gara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'