#paraulògic 18 d’agost

LLETRES: i (central) + c d e o s u
PARAULES: 95, PUNTS: 469, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 1 4 2 5 2 4 0 1 19
d 3 3 4 3 5 4 2 0 24
e 1 0 3 2 2 1 0 0 9
i 3 3 2 0 0 0 0 0 8
o 2 4 3 1 1 0 0 0 11
s 2 6 4 4 2 3 2 0 23
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 13 20 18 15 12 12 4 1 95
Prefixos de dues lletres:
ce-3 ci-1 co-14 cu-1
de-9 di-13 do-2
ec-3 ed-2 es-4
ic-1 id-2 io-4 is-1
oc-4 od-2 oi-3 oo-1 os-1
se-6 si-6 so-3 su-8
ui-1

Prefix freqüent de tres lletres:
coc-8

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-13

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
cdei-3 cdeio-5 cdeios-9 cdeiosu-1
cdeiou-2 cdeisu-1 cdeiu-1 cdi-2
cdio-6 cdios-5 cdiosu-1 cdiou-1
cdis-1 cdisu-1 cei-1 ceio-1
ceios-4 ceiosu-1 ceis-1 ceisu-1
cio-4 cios-6 ciosu-1 cis-2
cisu-1 ciu-1 dei-1 deio-3
deios-1 deis-2 dio-6 dios-4
dis-1 disu-3 eios-1 eis-1
eisu-1 io-2 ios-3 is-1
isu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: meditativa
Palíndroms: aimia, ama, mam, mem, mim
Quadrats: mama o mamà, tam-tam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'