#paraulògic 19 d’agost

LLETRES: c (central) + a g i n r v
PARAULES: 175, PUNTS: 939, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 5 3 9 6 5 2 0 0 32
c 4 16 23 23 8 9 1 1 0 85
g 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
i 2 3 1 2 4 1 0 0 1 14
n 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
r 1 4 3 4 1 1 0 0 0 14
v 0 2 5 5 4 3 2 0 0 21
Σ 9 31 39 45 25 19 5 1 1 175
Prefixos de dues lletres:
ac-11 ag-4 an-3 ar-11 av-3
ca-51 ci-19 cr-15
ga-1 gi-2 gr-2
ia-1 ic-2 in-9 ir-2
na-1 ni-3
ra-5 ri-9
va-10 vi-11

Prefix freqüent de tres lletres:
car-23

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-18

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ac-1 acgin-1 acginr-3 acginrv-1
acginv-1 acgir-10 acgiv-1 acgnr-1
acgr-2 aci-11 acin-17 acinr-19
acinrv-5 acinv-9 acir-20 acirv-9
aciv-2 acn-8 acnr-14 acnrv-1
acr-14 acrv-3 acv-2 cgin-1
cgir-1 cin-5 cinr-2 cinv-2
cir-6 cirv-1 civ-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: seducció
Palíndroms: sis
Quadrats: dic-dic, io-io, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'