#paraulògic 20 d’agost

LLETRES: d (central) + a e g r s u
PARAULES: 149, PUNTS: 969, TUTIS: 9

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 0 5 3 3 4 4 1 3 1 0 0 24
d 7 9 8 13 9 4 3 5 0 1 1 60
e 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 0 8
g 0 1 3 4 6 1 0 0 0 0 0 15
r 1 3 2 2 1 2 1 2 0 0 0 14
s 2 3 5 7 3 2 3 0 0 0 0 25
u 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Σ 10 22 23 31 25 13 11 11 1 1 1 149
Prefixos de dues lletres:
ad-5 ae-1 ag-5 ar-5 as-6 au-2
da-19 de-28 dr-6 du-7
eg-1 er-3 es-3 eu-1
ga-1 ge-5 gr-7 gu-2
ra-3 re-8 ru-3
sa-4 se-15 su-6
ur-1 us-2

Prefix freqüent de tres lletres:
des-21

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-36

Hi ha 9 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 5 de 10 lletres
- 1 de 13 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adeg-1 adegr-11
adegrs-6 adegrsu-9 adegru-7 adegs-3
adegsu-6 adegu-1 ader-7 aders-10
adersu-10 ades-5 adesu-2 adeu-1
adg-1 adgr-7 adgrs-1 adgru-6
adgu-1 adr-10 adrs-3 adrsu-3
adru-12 ads-1 adsu-3 adu-1
degr-1 degrsu-1 ders-2 deru-3
des-2 desu-3 deu-1 drsu-1
dru-2 dsu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: caravàning
Palíndroms: caiac, canac, carrac, cínic, cívic
Quadrats: caca, cancan, caracarà, ric-ric

Per definicions, veure 'Sobre les dades'