#paraulògic 21 d’agost

LLETRES: f (central) + a i r s t u
PARAULES: 128, PUNTS: 645, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 2 5 4 6 1 0 19
f 9 14 21 14 9 6 4 77
i 0 0 0 0 0 0 0 0
r 0 4 3 0 1 0 0 8
s 0 3 2 3 0 1 1 10
t 1 1 5 4 2 0 0 13
u 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 12 24 36 25 18 8 5 128
Prefixos de dues lletres:
af-16 ar-2 as-1
fa-23 fi-11 fr-16 ft-1 fu-26
ra-3 ri-2 ru-3
sa-7 su-3
ta-8 ti-2 tr-2 tu-1
uf-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
fut-9 far-9 fru-9 fur-9

Sufix freqüent de tres lletres:
tat-7

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
afi-2 afir-8 afirs-5 afirst-5
afirstu-2 afirsu-1 afirt-6 afirtu-8
afiru-2 afis-4 afist-2 afit-9
afitu-2 afr-3 afrs-3 afrstu-1
afrsu-1 afrt-4 afrtu-8 afru-8
afs-3 afst-3 afstu-7 afsu-1
aft-3 aftu-4 afu-2 firs-1
firstu-1 firt-1 firtu-3 firu-2
fistu-1 fisu-1 fit-1 frstu-1
frsu-1 frtu-2 fru-3 fstu-1
fsu-1 ftu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: assegurada, desarregussar, desarrugar, desguassar,
esguard, esguardar, esguerrada, resguard,
resguardar
Palíndroms: dad, radar
Quadrats: dada o dadà, dardar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'