#paraulògic 22 d’agost

LLETRES: p (central) + a c i n s
PARAULES: 70, PUNTS: 292, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 3 0 0 2 0 0 0 7
c 1 1 3 1 0 0 0 0 6
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n 1 2 3 0 0 0 0 0 6
p 7 11 10 6 8 1 0 1 44
s 1 2 3 0 1 0 0 0 7
Σ 12 19 19 7 11 1 0 1 70
Prefixos de dues lletres:
ac-1 an-1 ap-3 as-2
ca-6
na-5 ni-1
pa-22 pi-21 ps-1
sa-3 si-3 sp-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
pan-6 pic-6 pin-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
apa-5 ssa-5

Hi ha 1 tuti de 7 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
acinp-4 acinps-1 acip-3 acips-3
acnp-1 acp-4 acps-2 ainp-5
ainps-9 aip-6 aips-8 anp-5
anps-2 ap-3 aps-6 cinp-2
cip-1 inps-2 ip-1 ips-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: futurista, surfista
Quadrats: fru-fru, fúrfur, taf-taf

Per definicions, veure 'Sobre les dades'