#paraulògic 23 d’agost

LLETRES: l (central) + c e n o s v
PARAULES: 66, PUNTS: 300, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 2 5 3 3 4 2 1 20
e 2 2 2 2 0 2 0 10
l 3 5 2 1 1 0 0 12
n 0 0 0 1 0 0 1 2
o 0 1 2 0 1 1 0 5
s 1 4 2 1 1 1 1 11
v 2 1 1 2 0 0 0 6
Σ 10 18 12 10 7 6 3 66
Prefixos de dues lletres:
ce-3 cl-6 co-11
el-3 en-3 es-3 ev-1
le-2 ll-7 lo-3
no-2
oc-2 on-2 ov-1
se-2 so-9
ve-4 vo-2

Prefix freqüent de tres lletres:
sol-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ell-9

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres

Subconjunts:
cel-4 celn-1 celno-3 celnos-2
celnosv-1 celnov-1 celo-3 celos-2
celosv-1 cels-1 celsv-1 clno-3
clnos-1 clo-5 clos-7 el-1
elno-1 elnos-2 elnosv-1 elnov-2
elo-2 elos-4 elosv-2 elov-2
els-2 elv-2 los-7 losv-1
lov-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: piscina
Palíndroms: apa, pap
Quadrats: pai-pai, papa o papà, passa-passa, pica-pica, pipí

Per definicions, veure 'Sobre les dades'