#paraulògic 24 d’agost

LLETRES: e (central) + a f i o r u
PARAULES: 85, PUNTS: 404, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 4 2 3 4 3 0 17
e 3 5 4 1 1 0 0 14
f 3 4 8 3 4 3 1 26
i 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 1 2 2 0 1 0 6
r 3 3 8 4 2 1 0 21
u 0 1 0 0 0 0 0 1
Σ 10 18 24 13 11 8 1 85
Prefixos de dues lletres:
ae-5 af-2 ai-1 ar-7 au-2
ef-2 ei-1 er-9 eu-2
fe-17 fi-1 fo-1 fr-4 fu-3
of-1 or-3 ou-2
ra-4 re-10 ri-4 ro-1 ru-2
ur-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fer-16

Sufix freqüent de tres lletres:
era-14

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
aef-1 aefioru-1 aefir-9 aefiru-3
aefor-2 aefr-8 aefru-1 aei-1
aeior-1 aeioru-1 aeir-9 aeoru-1
aer-10 aeru-4 efior-1 efir-6
efiru-1 efor-7 efr-5 efru-2
efu-1 eior-1 eir-1 eiru-1
eor-2 eoru-2 er-2 eru-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: novel·lesc
Quadrats: cloc-cloc

Per definicions, veure 'Sobre les dades'