#paraulògic 25 d’agost

LLETRES: x (central) + a e m p r t
PARAULES: 88, PUNTS: 527, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 1 2 0 0 0 0 5
e 0 0 2 5 3 8 1 1 20
m 0 1 2 3 1 0 0 0 7
p 0 0 2 4 3 4 1 0 14
r 0 0 2 2 0 0 0 0 4
t 1 4 2 3 0 0 1 0 11
x 2 5 8 7 4 0 1 0 27
Σ 3 12 19 26 11 12 4 1 88
Prefixos de dues lletres:
ap-2 at-3
em-7 ex-13
ma-4 me-3
pa-4 pe-7 pr-3
ra-2 re-2
ta-6 te-3 tx-2
xa-22 xe-5

Prefix freqüent de tres lletres:
xar-12

Sufix freqüent de tres lletres:
xar-10

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
aemprtx-3 aemprx-1 aemptx-3 aemrtx-6
aemtx-5 aeprtx-6 aeprx-4 aeptx-4
aepx-1 aertx-9 aerx-6 aetx-2
amrx-3 amtx-2 aprx-4 aptx-2
apx-2 artx-4 arx-3 atx-7
emptx-1 emrtx-2 eprtx-2 eprx-2
ertx-1 etx-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: eufòria
Palíndroms: refer
Quadrats: erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'