#paraulògic 26 d’agost

LLETRES: s (central) + a d i n r
PARAULES: 105, PUNTS: 664, TUTIS: 10

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 4 5 7 3 5 1 30
d 0 1 2 3 2 1 1 0 10
i 0 2 2 3 2 1 0 0 10
n 1 0 3 2 2 0 0 0 8
r 2 2 3 3 1 0 0 0 11
s 5 7 10 3 4 4 3 0 36
Σ 9 16 24 19 18 9 9 1 105
Prefixos de dues lletres:
an-9 ar-11 as-10
da-6 di-2 dr-2
in-5 ir-2 is-3
na-7 ni-1
ra-8 ri-3
sa-24 si-12

Prefix freqüent de tres lletres:
sar-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-10

Hi ha 10 tutis:
- 1 de perfecte
- 4 de 7 lletres
- 2 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
adinrs-10 adins-5 adirs-8 adis-3
adnrs-5 adns-4 adrs-3 ads-1
ainrs-8 ains-13 airs-17 ais-3
anrs-3 ans-8 ars-7 dins-1
dis-1 ins-1 irs-3 is-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: empapatxar, empatxar, exemptar
Quadrats: txetxè

Per definicions, veure 'Sobre les dades'