#paraulògic 28 d’agost

LLETRES: o (central) + b i l m r v
PARAULES: 96, PUNTS: 363, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
b 2 8 11 4 2 1 0 1 29
i 2 1 1 0 1 0 0 0 5
l 0 3 3 0 0 0 0 0 6
m 3 5 6 3 0 0 0 0 17
o 7 7 4 1 1 1 0 0 21
r 3 2 0 1 1 0 0 0 7
v 2 2 4 3 0 0 0 0 11
Σ 19 28 29 12 5 2 0 1 96
Prefixos de dues lletres:
bi-2 bl-1 bo-19 br-7
im-1 io-2 iv-2
li-1 ll-5
mi-3 mo-14
ob-5 oi-2 ol-4 om-1 or-7 ov-2
ro-7
vi-8 vo-3

Prefix freqüent de tres lletres:
bor-8

Sufix freqüent de tres lletres:
oll-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
bilmo-2 bilmor-1 bilmorv-1 bilo-3
bilor-4 bilov-1 bimo-1 bimor-4
bio-1 bior-3 biorv-1 biov-2
blmo-1 blmor-1 blo-5 blor-2
bmo-2 bmor-2 bo-1 bor-3
borv-1 ilmo-4 ilmor-2 ilo-2
ilor-2 ilorv-1 ilov-3 imor-3
io-2 ior-3 iorv-7 iov-3
lmo-6 lmor-1 lor-6 lov-1
mo-1 mor-6 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: descàrrega, descarregada, descarregar
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: agar-agar, gara-gara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'