#paraulògic 29 d’agost

LLETRES: i (central) + a b n s t y
PARAULES: 110, PUNTS: 532, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 7 3 5 5 4 3 1 0 30
b 3 3 2 4 1 2 0 1 0 16
i 1 4 1 3 4 1 2 1 1 18
n 2 3 1 3 0 0 0 0 0 9
s 4 4 2 2 1 1 0 0 0 14
t 3 7 5 5 2 1 0 0 0 23
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 15 28 14 22 13 9 5 3 1 110
Prefixos de dues lletres:
ab-7 ai-2 an-12 as-8 at-1
ba-11 bi-5
ia-2 ib-1 in-14 is-1
na-4 ni-4 ny-1
sa-6 si-8
ta-4 ti-19

Prefixos freqüents de tres lletres:
ins-8 tit-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-14

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
abi-3 abin-2 abins-4 abinst-4
abinsty-1 abint-1 abis-8 abist-4
abit-3 ai-3 ain-5 ains-13
ainst-16 aint-13 ainty-1 ainy-3
ais-3 aist-5 ait-3 bis-2
bit-1 in-1 ins-1 inst-1
int-2 is-1 ist-3 it-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ombrívol
Palíndroms: mom, oró
Quadrats: bobò, io-io, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'