Setmana 34

DADES DE LA SETMANA 34 DE 2022 

Paraules més llargues (12 lletres):
desassedegar, 
descarregada

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 89.7 

Paraulògic del 22 d'agost
Lletres: p + a c i n s 
Paraules (69, llargada mitjana de 4.9):
acàpnia, anap, apa, api, apiàcia, aspa, aspi, cap, capa, capsa, caspa, caspi, càspia, en pac de, naip, nap, napa, nàpia, napís, nipis, paca, pacana, pai-pai, paia, país, paisà, paisana, pana, pànic, panís, panissa, panna, pansa, pap, papa o papà, papaia, papaïna, pas, passa, passa-passa, passi, pia, pian, pic, pica, pica-pica, picassa, pícnic, pícnica, pinàcia, pinassa, pinc, pinna, pinsà, pinsap, pipa, pipí, pis, pisa o pisà, pisana, piscina, pispa, psi, sap, sapa, sapan, sinapsi, sipai, sípia, spin

Paraulògic del 23 d'agost
Lletres: l + c e n o s v 
Paraules (66, llargada mitjana de 5.2):
cel, cell, cescle, clec, cloc-cloc, clon, clos, closell, clovellós, col, coll, colló, colon o còlon, colós, conlloc, cononcle, consell, consol o cònsol, coscoll, cossol, elenc, ell, els, enlloc, enol, envol, escocell, eslovè, esvellec, évol, leo, les, llec, llécol, lleó, lleonès, lloc, llos, llosc, loess, los, löss, novell, novel·lesc, ocel, ocell, oncle, onsevol, ovellenc, selenós, selló, sòcol, sol o sòl, solc, solell, solellós, soll, solo, sols, solsonenc, vel, vell, velló, vellós, vol, volvós

Paraulògic del 24 d'agost
Lletres: e + a f i o r u 
Paraules (85, llargada mitjana de 5.3):
aeri, aèria, aerífer, aerífera, aeròfor, afer, aferrar, aire, arè, àrea, arrear, arrere, arreu, arrier, arrieria, aurífer, aurífera, efa, èfor, eia, era, erari, erer, erera, ererar, erra, errar, erro, error, eufòria, euro, fer, fera, ferí, fèria, ferir, feror, ferrar, ferre, ferrer, ferrera, ferreria, ferri, fèrria, ferrífer, ferrífera, ferro o ferró, feu, firaire, forrera, frare, fre, freó, freu, furer, furrier, furriera, oferir, orfe, orfeó, orriaire, ouaire, ouera, rafe, raier, raiera, raure, rea, refer, referir, referrar, refí, refiar-se, rei, reòfor, rere, reu, riera, rieró, rifaire, riure, roure, ruera, rufera, urea

Paraulògic del 25 d'agost
Lletres: x + a e m p r t 
Paraules (88, llargada mitjana de 6.0):
apatxe, àpex, atxa, atxem, atxera, emmetxar, emmetxat, empapatx, empapatxar, empatx, empatxar, emperxar, exartrema, èxeat, exempt, exempta, exemptar, expert, experta, extra, extrem, extrema, extremar, extremat, extret, marxa, marxar, matx, matxet, metxa, metxer, metxera, paratext, patatxap, patxet, patxeta, perxa, perxar, perxat, perxe, perxer, perxera, perxerat, pretext, pretexta, pretextar, ratxa, ratxar, retxa, retxar, tatx, tatxa, tatxar, taxa, taxar, taxema, tex, texà, text, txa-txa-txa, txetxè, xamar, xamat, xap, xapa, xapar, xaparra, xapat, xapeta, xara, xare, xarpa, xarpar, xarrar, xarrera, xarret, xarreta, xarretera, xàrter, xarxa, xarxet, xat, xata, xera, xerpa, xerra, xerrar, xerrera

Paraulògic del 26 d'agost
Lletres: s + a d i n r 
Paraules (104, llargada mitjana de 5.8):
ananàs, anís, anisar, anisidina, ans, ansa, ansar, ansí, ànsia, arnadís, arnadissa, arrais, arrasada, arrasar, arrasir-se, arrissada, arrissar, arsi, àrsia, arsina, asarina, asiní, asinina, assaïnar, assassí, assassina, assassinar, assiri, assirià o assíria, assiriana, dansa, dansada, dansar, dansarí, dansarina, dasia, diassa, dins, drassana, drissa, insà, insana, insània, insídia, insidiar, iris, irisar, isard, isarda, isidi, nadís, nansa, nansada, nas, nasard, nassada, nassí, nissan, raids, rais, raïssa, rànids, ras, rasa, rasar, rassa, ris, rissada, rissar, sad, saia, san, sana, sanar, sandra, sanidina, sansa, sara, sard, sarda, sardana, sardina, sardinada, sarià, sarna, sarraí, sarraïna, sarri, sàrria, sarriada, sarriassa, sarsa, sassànida, sia, sida, sidra, sin, sina, síndria, sindriar, sínia, siri, sirià o síria, siriana, sis

Paraulògic del 27 d'agost
Lletres: g + a c d e r s 
Paraules (120, llargada mitjana de 6.2):
adargar, agà, agar, agar-agar, agarè, agarrada, agarrar, agra, agradar, agràs, agrasser, agrassera, agre, agregada, agregar, agrer, agrera, agresa, arega, aregar, assedegada, assedegar, cagada, cagar, cagarada, carga, càrrega, carregada, carregar, cega, cegar, cegard, daga, darga, degà, degradar, desagradar, desagregar, desassedegar, descàrrega, descarregada, descarregar, desgasar, draga, dragar, dragea, egea, erg, escagassar, esgarrar, gag, gara-gara, gàrgara, garra, garrés, garsa, garsar, garser, gas, gasa, gasar, gasca, gassa, gec, gerd, gerda, gerdar, gerdera, gerga, gerra, gerrada, gerrer, gerrera, ges, gra, grada, gras, grassa, grassesa, grec, greca, greda, gredar, gredera, grega, gres, gresa, gresca, rager, ragera, reagregar, recarregar, reg, rega, regada, regar, regera, regrés, regressar, reressaga, ressaga, ressagar-se, ressegar, saga, sagrada, sagrer, sagrera, sarg, sarga, sargar, sargàs, sargé, sarger, sargera, sedega, sedegar, sega, segada, segar, segregar

Paraulògic del 28 d'agost
Lletres: o + b i l m r v 
Paraules (96, llargada mitjana de 4.7):
bilió, billó, bloom, bobò, boirim, bol, boll, bolló, boló, bombí, bombo o bombó, boom, bor, borboll, borlí, borm, borrim, borró, borrombí, borrombori, boví, bovor, brilló, brio, briol, briolí, broll, brollim, brom, immòbil, io-io, iol, ivó, ivori, liró, llimó, llobí, llom, llor, lloro, milió, millor, miol, mòbil, mol, molí, moll, molló, moló, mom, mor o per mor de, morir, mormó, mormol, moro, morrió, morro o morró, obi, oblivió, òbol, obrir, obvi, oioi, oir, oli, olivó, olm, olor, ombrívol, orb, oriol, orló, ormí, oró, oromo, orri, oví, ovívor, robí, roí, rol, roll, rom, romboll, romiol, vibrió, vió, violí, violó, virió, virior, viró, vivor, vol, volior, vori