#paraulògic 1 de setembre

LLETRES: m (central) + a d i l n u
PARAULES: 138, PUNTS: 733, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 6 7 7 3 2 0 31
d 0 2 1 3 3 1 2 0 12
i 0 1 4 1 1 1 1 1 10
l 1 3 5 2 2 2 0 0 15
m 8 14 13 15 12 4 1 0 67
n 0 1 1 1 0 0 0 0 3
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 10 26 30 29 25 11 6 1 138
Prefixos de dues lletres:
ad-2 ai-3 al-9 am-10 an-7
da-3 di-7 du-2
il-2 im-6 in-2
la-7 ll-8
ma-35 mi-17 mu-15
ni-2 nu-1

Prefix freqüent de tres lletres:
mal-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-18

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
adilm-2 adilmn-4 adilmnu-2 adilmu-2
adim-6 adimn-13 adimnu-3 adlm-1
adlmn-3 adlmnu-4 adlmu-2 adm-3
admn-2 admnu-2 admu-3 ailm-12
ailmn-8 ailmnu-2 ailmu-1 aim-7
aimn-13 alm-9 almnu-3 almu-4
am-3 amn-3 amu-1 dilmu-2
dim-2 dimnu-1 dmu-1 ilm-4
ilmu-3 im-1 imn-3 imnu-1
lmu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: conèixer, encoixir, reconèixer, reconnexió
Palíndroms: cec, nen, recer
Quadrats: erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'