#paraulògic 2 de setembre

LLETRES: l (central) + c d e i o s
PARAULES: 133, PUNTS: 628, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 2 6 9 6 7 6 2 38
d 2 3 5 2 1 2 0 15
e 2 3 2 3 3 1 1 15
i 2 1 1 2 1 0 1 8
l 5 10 7 3 2 0 0 27
o 1 1 3 0 1 0 0 6
s 2 6 6 5 2 3 0 24
Σ 16 30 33 21 17 12 4 133
Prefixos de dues lletres:
ce-4 ci-8 cl-6 co-20
de-6 di-5 do-4
ec-1 ed-3 el-7 eo-1 es-3
id-3 il-2 io-1 is-2
le-3 li-5 ll-15 lo-4
oc-2 ol-3 os-1
se-3 si-8 so-13

Prefix freqüent de tres lletres:
sol-12

Sufixos freqüents de tres lletres:
ell-8 los-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres

Subconjunts:
cdeil-3 cdeilo-4 cdeilos-1 cdelo-3
cdil-2 cdilo-5 cdilos-1 cdlo-1
cdlos-1 ceil-2 ceilo-4 ceilos-6
ceils-2 cel-4 celo-3 celos-2
cels-1 cil-4 cilo-3 cilos-8
cils-3 clo-5 clos-7 deil-2
deilos-2 deils-1 del-1 delo-1
dil-2 dilo-2 dilos-1 dlo-2
dlos-2 eil-1 eilo-1 eilos-2
eils-6 el-1 elo-2 elos-4
els-2 il-2 ilo-2 ilos-7
ils-5 los-7

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: il·luminada, mundial
Palíndroms: aimia, ama, malaiàlam, mam, mim, mínim
Quadrats: dumdum, mama o mamà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'