#paraulògic 3 de setembre

LLETRES: a (central) + c i s t u
PARAULES: 157, PUNTS: 887, TUTIS: 15

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 4 10 8 5 9 8 1 0 1 46
c 6 10 16 9 6 9 2 2 2 62
i 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
s 2 4 3 1 0 0 0 0 0 10
t 6 10 5 6 1 0 0 1 0 29
u 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
Σ 21 39 32 22 16 18 3 3 3 157
Prefixos de dues lletres:
ac-13 ai-2 as-19 at-7 au-5
ca-42 ci-11 cu-9
ia-3 ic-2 iu-1
sa-5 si-3 su-2
ta-20 ti-5 tu-4
uc-1 us-3

Prefix freqüent de tres lletres:
cas-18

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-15

Hi ha 15 tutis:
- 3 de 7 lletres
- 6 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 aci-11 acis-5 acist-13
acistu-15 acisu-3 acit-16 acitu-7
aciu-1 acs-9 acst-5 acstu-4
acsu-6 act-7 actu-7 acu-7
ai-3 ais-3 aist-5 aistu-4
aisu-2 ait-3 aitu-1 ast-6
astu-5 asu-1 at-2 atu-5

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: deliciós
Palíndroms: ili
Quadrats: cloc-cloc

Per definicions, veure 'Sobre les dades'