#paraulògic 4 de setembre

LLETRES: d (central) + a b e g l r
PARAULES: 159, PUNTS: 1048, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 4 5 7 10 7 2 37
b 0 2 6 10 12 4 2 1 37
d 5 5 7 8 9 3 0 1 38
e 0 0 2 2 0 0 0 0 4
g 0 1 4 3 9 4 2 1 24
l 0 0 1 1 2 3 0 1 8
r 1 1 1 3 2 2 1 0 11
Σ 6 11 25 32 41 26 12 6 159
Prefixos de dues lletres:
ab-1 ad-5 ae-1 ag-4 al-22 ar-4
ba-26 be-2 bl-7 br-2
da-19 de-16 dr-3
el-2 er-2
ga-7 ge-10 gr-7
ll-8
ra-4 re-7

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-53

Hi ha 4 tutis:
- 2 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
abd-2 abdeg-1 abdeglr-4 abdegr-5
abdel-2 abdelr-20 abder-2 abdglr-1
abdgr-1 abdl-8 abdlr-9 abdr-7
ad-2 ade-2 adeg-1 adegl-4
adeglr-10 adegr-11 adel-5 adelr-14
ader-7 adg-1 adgl-2 adglr-6
adgr-7 adl-6 adlr-3 adr-10
bdel-1 deglr-1 degr-1 del-1
delr-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: acusatiu, acústic, acústica, astúcia,
autístic, autística, casuista, casuístic,
casuística, catacústica, causatiu, càustic,
càustica, causticitat, cuscutàcia
Palíndroms: caiac, iai, tacat, tat
Quadrats: ai-ai, caca, iaia, tatà, tau-tau

Per definicions, veure 'Sobre les dades'