#paraulògic 9 de setembre

LLETRES: g (central) + a c e r t u
PARAULES: 139, PUNTS: 780, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 8 6 7 2 1 0 30
c 0 1 4 3 3 3 2 2 18
e 1 4 2 2 0 0 0 0 9
g 7 8 15 10 7 3 1 1 52
r 1 2 2 4 6 1 1 1 18
t 0 0 1 3 2 4 2 0 12
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 10 20 32 28 25 13 7 4 139
Prefixos de dues lletres:
ac-1 ag-18 ar-7 at-1 au-3
ca-12 ce-4 cr-1 cu-1
eg-5 er-3 eu-1
ga-16 ge-7 gr-19 gu-10
ra-2 re-15 ru-1
ta-3 te-5 tr-3 tu-1

Prefix freqüent de tres lletres:
reg-13

Sufix freqüent de tres lletres:
era-14

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
aceg-1 acegr-5 acegrt-4 acegrtu-2
acegru-2 acegtu-1 acgr-2 acgrtu-3
acgru-1 acgt-1 acgtu-1 aeg-1
aegr-17 aegrt-19 aegrtu-7 aegru-10
aegt-2 aegtu-2 aegu-4 ag-2
agr-8 agrt-5 agrtu-4 agru-10
agt-3 agtu-1 agu-1 ceg-1
cegr-1 cegrtu-1 egr-3 egrt-1
egrtu-3 egru-6 egt-1 egu-1
gru-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: grinyol
Palíndroms: non-non, oró
Quadrats: gori-gori, io-io, non-non, nyigo-nyigo, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'