#paraulògic 10 de setembre

LLETRES: f (central) + a i l n r t
PARAULES: 139, PUNTS: 833, TUTIS: 5

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 3 3 8 9 2 0 1 0 27
f 7 11 21 15 11 4 4 1 1 75
i 0 0 0 3 2 5 2 1 0 13
l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0 1 3 2 0 0 1 0 0 7
r 0 2 3 0 2 0 0 0 0 7
t 0 1 2 2 2 2 1 0 0 10
Σ 8 18 32 30 26 13 8 3 1 139
Prefixos de dues lletres:
af-17 al-8 an-2
fa-30 fi-34 fl-8 fr-3
in-13
na-7
ra-5 ri-2
ta-8 ti-1 tr-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fil-14

Sufix freqüent de tres lletres:
tat-9

Hi ha 5 tutis:
- 3 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
afi-2 afil-8 afiln-4 afilnr-2
afilnrt-5 afilnt-4 afilr-11 afilrt-6
afilt-7 afin-3 afinr-5 afinrt-5
afint-11 afir-8 afirt-6 afit-9
afl-4 afln-1 aflr-2 aflrt-1
aflt-6 afn-1 afnr-4 afnrt-3
afnt-1 afr-3 afrt-4 aft-3
fil-2 filnt-1 filrt-1 filt-1
finr-1 fint-2 firt-1 fit-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: carruatge, trucatge
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: agar-agar, gara-gara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'