#paraulògic 11 de setembre

LLETRES: e (central) + b m r s t
PARAULES: 74, PUNTS: 281, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
b 2 2 1 1 0 0 0 6
e 5 5 4 3 0 0 0 17
m 4 0 1 4 0 0 0 9
r 3 3 3 1 2 0 0 12
s 4 2 1 2 0 3 0 12
t 4 3 4 6 0 0 1 18
Σ 22 15 14 17 2 3 1 74
Prefixos de dues lletres:
be-5 br-1
em-1 er-5 es-9 et-2
me-9
re-12
se-12
te-12 tr-5 ts-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
est-7 ter-7

Sufix freqüent de tres lletres:
tre-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 6 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres

Subconjunts:
be-1 bemr-1 bemrst-1 ber-4
bers-1 berst-1 bert-1 bes-1
best-2 bet-1 em-1 emr-4
emrst-4 emrt-6 ems-4 emt-2
er-2 ers-4 erst-11 ert-10
es-1 est-9 et-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: filtrant, flairant, infiltrant, infiltrar,
tafrinal
Quadrats: taf-taf

Per definicions, veure 'Sobre les dades'