#paraulògic 12 de setembre

LLETRES: c (central) + e l n o p t
PARAULES: 77, PUNTS: 332, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 8 13 11 3 7 3 2 47
e 1 1 5 2 0 0 0 9
l 0 2 0 2 0 0 0 4
n 1 0 0 1 0 0 0 2
o 0 1 3 1 0 0 0 5
p 2 1 1 2 1 1 0 8
t 2 0 0 0 0 0 0 2
Σ 14 18 20 11 8 4 2 77
Prefixos de dues lletres:
ce-9 cl-7 co-31
ec-2 el-2 en-4 eo-1
ll-4
ne-1 no-1
oc-4 on-1
pe-3 pl-2 po-3
te-1 to-1

Prefix freqüent de tres lletres:
con-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ell-6

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ce-1 cel-4 celn-1 celno-3
celnop-2 celnopt-1 celnot-1 celo-3
celop-2 celot-6 celp-3 celt-1
cenop-1 cenopt-2 cenot-7 cenp-1
cent-3 ceo-2 ceop-1 ceopt-1
ceot-3 cep-2 cet-1 clno-3
clnop-1 clo-5 clop-2 clot-2
cno-4 co-2 cop-3 cot-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: setembre
Palíndroms: etè, mem, remer, ses, tet
Quadrats: bebè, berber, erer, rere, retret, tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'