Setmana 36

DADES DE LA SETMANA 36 DE 2022 

Paraules més llargues (11 lletres):
encarrellar, encerrellar, fritil·lària

Llargada mitjana: 5.6 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 101.0 

Paraulògic del 5 de setembre
Lletres: e + a c l o s 
Paraules (77, llargada mitjana de 5.3):
accés, alcea, alè, al·lè, al·lel, àloe, ascle, ase, assossec, calcés, calé o calè, calessa, casell, casella, caseós, caseosa, cec, cecal, cel, cell, cella o cel·la, cescle, classe, clec, cleca, closell, còclea, eco, ecs, ela, ell, ella, els, eocè, esca, escac, escacs, escala, escalè, escaló, escàs, escassa, escassesa, escó, escoa, escocell, escocès, escocesa, escola o escolà, essa, leo, les, lesa, llec, llécol, lleó, llesca, llosella, loess, oceà, ocel, ocell, ocella, oleasa, olesà, sec, seca o secà, secall, secalló, secallós, secallosa, sella, selló, ses, solell, solella, solellós, solellosa

Paraulògic del 6 de setembre
Lletres: n + a c ç e l r 
Paraules (145, llargada mitjana de 6.3):
acanalar, acanar, acne, alana, alcanna, alena, alenar, allèn, allenc, alna, anal, anar, anca, ànec, anell, anella, anellar, ànnera, arcana, arena, arenal, arenar, arener, arenera, arn, arna, arnar, arner, arnera, arran, arranar, arrancar, arrencar, calanca, calena, can, cana, canac, canaca, canal, canalé, canalera, canalla, canaller, canallera, canana, cananea, canar, canca, cancan, cancell, cancel·lar, canceller, cancellera, càncer, canell, canella, canellera, canera, carena, carenar, carener, carenera, carn, carnal, carnell, carner, carnera, carneral, carranc, carranca, cena, cenacle, clan, cran, cranar, cranc, cranca, creença, elenc, ena, enarcar, enarçar, ençà, encalç, encalçar, encall, encallar, encanalar, encanallar, encara, encarar, encarcarar, encarcerar, encarnar, encàrrec, encarrellar, encarrerar, encelar-se, encenall, encerar, encercar, encerclar, encerrar, encerrellar, enlacrar, enllà, enllaç, enllacar, enllaçar, enrere, lacerna, llana, llança, llançar, llancer, llancera, llaner, llanera, llenç, llenca, llença, llençar, llencer, llencera, nacra, nacre, nan, nana, nannar, narrar, nen, nena, ran, ranc, ranca, ranera, recança, reencarnar, rellançar, ren, renà, renal, renana, renec o rènec

Paraulògic del 7 de setembre
Lletres: u + a c l m n o 
Paraules (79, llargada mitjana de 4.7):
acull, allau, alou, alum, aluman, alumna, amaluc, anual, aüc, auca, aula, cacau, calau, càlcul, calua, cànula, cau, caua, clau, cluc, cluca, clucull, cocou, còcul, columna, comú, comuna, comunal, còncau, cua, cuc, cuca, cucala, cuculla, cul, culà, culana, culla, cúmul, de mancomú, lauan, llacuna, llau, llauna, lluc, llucana, llum, lluna, lòcul, lucà, lucana, lúnula, màcula, maluc, manual, mau, maula, mul, mula, mulla o mul·là, muó, nau, nou, nua, nuc, nuca, núcula, nul, nul·la, nun, nuu, òcul, ulà, ull, ullal, ullcluc, ullcluca, ulna, una

Paraulògic del 8 de setembre
Lletres: o + g i l n r y 
Paraules (55, llargada mitjana de 4.8):
gigoló, giró, gironí, goig, gol, goll, gong, gongorí, gonió, gorg, gori-gori, gorrí, gorrió, grilló, grinyol, gro, grog, grogor, grony, io-io, iol, ioni, liró, lligó, llinyol, llong, llongo, llor, llorigó, lloro, longilini, niló, nino o ninó, ninoi, noi, noli, non-non, nori, nyigo-nyigo, oioi, oir, oli, olor, oogoni, oriol, orló, orni, oró, orri, rigor, roí, roig, rol, roll, ronyó

Paraulògic del 9 de setembre
Lletres: g + a c e r t u 
Paraules (139, llargada mitjana de 5.9):
aceratge, agà, agar, agar-agar, agarè, agarrar, agarrat, àgata, agèrat, agra, agre, agregar, agregat, agrer, agrera, agret, agreta, aguar, agut, arega, aregar, argue, arruga, arrugar, arrugat, artega, aterratge, auge, àugur, augurar, cagar, cagat, caguera, cara-rugat, carga, càrrega, carregar, carregat, carreratge, carretatge, carruatge, catgut, cega, cegar, ceguera, ceguetat, cregut, cuagra, egea, egeu, egua, egüer, egüera, erg, eruga, erugat, euga, gag, gara-gara, garatge, gàrgara, garra, garracurt, garracurta, garreta, garrut, gart, gat, gata, gatera, gatet, gatge, gauge, gec, gerga, gerra, gerrer, gerrera, gerret, get, gra, grat, grata, gratar, gratera, grau, grauer, grauera, grec, greca, grega, greu, greuge, grua, gruar, gruat, gruer, gruera, gruta, gúa, guarà, guaret, guaretar, guerra, guerrer, guerrera, gueta, gur, guru, rager, ragera, reagregar, recarregar, reg, rega, regar, regata, regatar, regater, regatera, regatge, regera, regruar, regruat, reguer, reguera, ruga, targeta, targeter, tatuatge, terratge, terratger, terreguer, teürg, teürga, trucatge, truger, trugeta, tuàreg

Paraulògic del 10 de setembre
Lletres: f + a i l n r t 
Paraules (139, llargada mitjana de 6.0):
afait, afaitar, afaitat, afanar, afanita, afartar, afí, afilar, afiliar, afil·la, afillar, afillat, afinar, afinat, afinitat, aflat, afta, alafaia, alfa, alfafarí, alfafarina, alfil, àlif, alifara, alifat, anàfia, anafil, fai, faialita, falinfaina, fall, falla, fal·lal, fallar, fallat, fallir, fallit, falta, faltar, faltat, fan, fanal, fanfara, fanfàrria, far, farfant, farfanta, fàrfara, fària, farina, farnat, fart, farta, fat, fatal, fatalitat, fatifat, fiar, fiat o fíat, fil, fila, filar, filària, filat, fília, filial, filiar, fill, filla, fil·lita, filtrant, filtrar, filtrat, fina, final, finalitat, finar, finir, finit, finita, finta, fintar, fira, firal, firar, fit, fita, fitar, fitat, fitiatria, fitina, flairant, flairar, flat, flint, flirt, flirtar, flit, flitar, fra, frifrit, fritil·lària, infant, infanta, infantar, infantat, infantil, infart, infartat, infiltrant, infiltrar, infinit, infinita, infinitat, inflar, nafil, nafra, nafrar, nafta, naftalina, naftil, naïf, rafal, rafània, rafi, ràfia, ratafia, rifa, rifar o rifar-se, taf-taf, tafanari, tafarra, tafia, tafrinal, taifa, tarifa, tarifar, tifa, trifilita

Paraulògic de l'11 de setembre
Lletres: e + b m r s t 
Paraules (73, llargada mitjana de 4.7):
bebè, berber, bes, beset, bet, bres, emetre, erb, erer, eret, erm, ert, esme, ésser, est, este, èster, estès, estre, estrès, estret, etè, èter, mem, membre, mer, mes o més, messes, mester, mestre, met, metre, rebé, rebre, rem, remer, remetre, rere, res, rest, restret, ret, retre, retret, sebest, sebester, sem, semestre, ser, serè, ses, sester, set, setè, setembre, setet, tem, témer, ter, terebè, terme, termes, terrè, terrer, terrestre, tes, test, tet, trémer, tres, tresè, treset, tret, tse-tse