#paraulògic 13 de setembre

LLETRES: b (central) + a i j l t u
PARAULES: 91, PUNTS: 421, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 2 4 2 0 0 1 13
b 6 18 9 16 4 3 0 0 56
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
j 0 0 0 0 1 0 0 0 1
l 0 1 2 2 0 0 1 0 6
t 1 3 4 4 1 0 0 0 13
u 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Σ 8 25 17 27 9 3 1 1 91
Prefixos de dues lletres:
ab-4 al-9
ba-31 bi-8 bl-3 bu-14
ju-1
la-4 li-2
ta-6 ti-3 tu-4
ua-1 ul-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bat-11

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-5

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abi-3 abijltu-1 abil-10
abilt-11 abiltu-3 abilu-2 abit-3
abiu-1 abj-1 abjlu-2 abl-9
ablt-7 abltu-2 ablu-5 abt-5
abtu-7 abu-5 bil-2 biltu-1
bilu-1 bit-1 bitu-1 biu-1
bltu-1 blu-2 btu-2 bu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cotó-en-pèl
Palíndroms: cec, coc
Quadrats: cloc-cloc, coco o cocó

Per definicions, veure 'Sobre les dades'