#paraulògic 14 de setembre

LLETRES: r (central) + a e n o v
PARAULES: 88, PUNTS: 423, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 4 6 9 2 1 0 25
e 1 3 3 2 3 1 1 14
n 0 2 1 3 0 0 0 6
o 2 1 1 0 0 0 0 4
r 5 7 0 3 2 2 0 19
v 2 4 7 4 2 1 0 20
Σ 13 21 18 21 9 5 1 88
Prefixos de dues lletres:
an-3 ar-17 av-5
en-6 er-8
na-2 ne-3 no-1
or-4
ra-10 re-8 ro-1
va-7 ve-9 vo-4

Prefix freqüent de tres lletres:
ver-7

Sufix freqüent de tres lletres:
era-14

Hi ha 4 tutis:
- 3 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
aenor-2 aenorv-4 aenr-10 aenrv-11
aeorv-1 aer-10 aerv-7 anor-3
anorv-1 anr-9 anrv-1 aor-4
aorv-3 ar-3 arv-7 enor-1
enr-2 enrv-1 eor-2 eorv-2
er-2 erv-1 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: jubilat
Palíndroms: bub-bub
Quadrats: baba, bub-bub, but-but

Per definicions, veure 'Sobre les dades'