#paraulògic 15 de setembre

LLETRES: o (central) + a e f m n t
PARAULES: 93, PUNTS: 400, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 6 2 2 1 0 1 0 0 0 13
e 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
f 2 7 1 2 3 1 0 0 0 0 16
m 5 8 6 4 4 1 0 0 0 1 29
n 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 11
o 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 7
t 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 14
Σ 16 29 15 16 10 3 1 2 0 1 93
Prefixos de dues lletres:
af-3 am-2 an-3 at-5
en-2 eo-1
fa-2 fe-1 fo-13
ma-4 me-3 mo-22
na-2 ne-1 no-8
of-1 om-2 on-1 ot-3
ta-2 to-12

Prefix freqüent de tres lletres:
mon-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ona-13

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
aefmno-1 aefmnot-2 aefmot-1 aefot-1
aemno-2 aemnot-6 aenot-1 afmo-1
afno-3 afnot-3 afo-1 afot-3
amno-2 amnot-5 amo-6 amot-5
ano-5 anot-7 aot-3 efmno-1
efmnot-1 emnot-6 emot-2 eno-1
enot-1 fno-2 fnot-3 fo-2
fot-2 mno-3 mnot-3 mo-1
mot-4 no-1 not-1 ot-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ennovar, renovar, vanover, vanovera
Palíndroms: ara, arenera, oró, rar
Quadrats: erer, rara, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'