#paraulògic 16 de setembre

LLETRES: t (central) + a e g m n z
PARAULES: 107, PUNTS: 567, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 15 Σ
a 1 3 7 6 4 0 2 1 0 0 0 0 0 24
e 2 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 10
g 2 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18
m 2 6 5 4 3 5 1 1 0 1 0 0 0 28
n 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
t 4 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
z 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 13 19 23 19 15 9 3 2 0 2 0 1 1 107
Prefixos de dues lletres:
ag-6 am-6 an-8 at-4
em-3 en-5 et-2
ga-7 ge-10 gn-1
ma-21 me-7
na-2 ne-5
ta-13 te-6
ze-1

Prefix freqüent de tres lletres:
man-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-23

Hi ha 1 tuti de 15 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aegmnt-11 aegmntz-1 aegmt-3 aegmtz-3
aegnt-9 aegt-2 aemnt-14 aemt-4
aent-8 aet-3 aetz-1 agmnt-2
agmt-2 agnt-5 agt-3 amnt-4
amt-4 ant-10 antz-2 at-2
egmnt-1 egmt-1 egnt-2 egt-1
emnt-3 emt-2 ent-2 et-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: afonament, fonament
Palíndroms: mom, non-non, tot
Quadrats: fofo, motmot, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'