Setmana 37

DADES DE LA SETMANA 37 DE 2022 

Paraules més llargues (15 lletres):
emmagatzemament, intermitentment

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 105.0 

Paraulògic del 12 de setembre
Lletres: c + e l n o p t 
Paraules (77, llargada mitjana de 5.0):
a l'encop, cec, cel, cell, cent, centè, centó, cep, cepell, cepelló, clec, cloc-cloc, clon, clop, clot, clotell, clotet, coc, coco o cocó, còctel, coent, coet, col, colet, coll, colló, colon o còlon, colp, coltell, con, conc, concent, concepte, concloent, conco, conlloc, cononcle, conte, content, cop, copeo, cople, copó, copte, cot, cotó, cotó-en-pèl, cotonet, eco, ecotò, electe, elenc, encep, encet, enlloc, eocè, llec, llécol, lloc, llocot, nècton, noc, ocel, ocell, ocelot, octet, oncle, pec, pècton, pèlec, plec, plòcon, poc, poncell, poncelló, tec, toc

Paraulògic del 13 de setembre
Lletres: b + a i j l t u 
Paraules (91, llargada mitjana de 5.2):
a la babalà, abalit, abat, ablatiu, abúlia, alablau, alb, alba, albat, albí, albita, alibilitat, aljub, aljuba, baba, babaia, babau, babaua, babuí, bai, baia, baila, bajà, bala, balata, balb, balba, balí, balilla, ball, balla, bat, bata o batà, batall, batalla, batata, batial, batibull, batllia, batlliu, batut, batuta, bau, baula, bíblia, bilabial, bilabiat, bilbaí, bill, bit, bita, bitlla, bla, blat, blau, bua, buata, bub-bub, buba, búbal, bubi, buit, bulb, bulbil, bull, bullit, but-but, butà, butlla, jubilat, labial, labiat, làbil, labilitat, libi, líbia, taba, tabal, tabala, tabú, tabuat, talibà, tibat, tíbia, tibial, tub, tuba, túbul, tubulat, ualabi, ullblau

Paraulògic del 14 de setembre
Lletres: r + a e n o v 
Paraules (87, llargada mitjana de 5.1):
anar, ànnera, anorrear, ara, arè, àrea, arena, arenar, arener, arenera, arn, arna, arnar, arner, arnera, arran, arranar, arrear, arrere, arrova, avar o àvar, avara o àvara, avarar, averar, avern, enervar, ennovar, enraonar, enravenar, enrere, enverar, era, erer, erera, ererar, erra, errar, erro, error, nannar, narrar, nero o neró, nevar, nevera, nora, ora, orar, ornar, oró, ran, ranera, raó, raonar, raor, rar, rara, rave, ravenar, ravenera, rea, ren, renà, renana, renovar, rere, rerevera, reva, rova, vanar-se, vanover, vanovera, var, vara o varà, varar, varva, venera, venerar, ver, vera, verera, vern, verna, verra, verro, vora o vorà, vorana, vorer, vorera

Paraulògic del 15 de setembre
Lletres: o + a e f m n t 
Paraules (93, llargada mitjana de 5.1):
àfon, àfona, afonament, amo, amom, anemone, annona, anoa, atofat, àtom, àton, àtona, atot, en off, entonament, entonat, eonotema, faetó, fato, fenomen, fofa, fofo, foment, fon, fona, fonament, fonema, fonó, font, fontana, fot, foto o fotó, fotòfon, mamona, mantó, maó, mató, memento, mentó, mentona, moa, mofa, mofeta, mom, moma, moment, mon o món, mona, mono, monot, monòton, monòtona, monòtonament, mont, montà, montana, monte, mot, mota, motet, motmot, moto, nano, nató, neó, noema, nom, nomenament, non-non, nona o nonà, nonat, nonet, nota, oma, oment, ona, otòfon, otomà, otomana, tafona, tato, tofa, tòfona, tom, tomata, toment, ton, tona, tonant, tonema, tot, tota, tòtem

Paraulògic del 16 de setembre
Lletres: t + a e g m n z 
Paraules (107, llargada mitjana de 5.8):
a la geneta o geneta, aganat, àgata, agegantat, agent, agnat o àgnat, àgnata, amagament, amagat, amant, amatat, amatent, ament, anament, anant, anatema, anet o ànet, ant, anta, antena, antenat, atea, atent, atenta, atentament, emmagatzemament, emmagatzematge, emmanegament, enantema, entat, entema, entemat, entenent, eta o età, etè, gàmeta, gammat, ganta, gat, gata, gatet, gatge, gegant, geganta, gemat, gement, gemmant, genet, gent, genteta, get, gnetata, magatzem, magatzematge, magenta, magnament, magnat, magnet, manament, manat, manegament, manegat, manent, maneta, manganat, mant, manta, mantega, mat, mata, matagent, matament, mate, meat, ment, menta o mentà, mentè, met, meta o metà, metge, nat, nata, negament, negat, net, neta, netament, tagmema, tam-tam, tan, tana, tanga, tangent, tannat, tant, tanta, tanzà, tanzana, tat, tatà, tem, tema, tement, tet, teta, tètan, zeta

Paraulògic del 17 de setembre
Lletres: u + a c n o r t 
Paraules (159, llargada mitjana de 5.3):
acorruar, actuant, actuar, acurat, acurtar, ancut, anur, anura, arauac, araucà, araucana, arcuat, arruar-se, atur, atura, aturar, aturat, aturonat, aüc, auca, aücar, aura, auró, aurora, aürt, aürtar, auto, autocar, autòcrata, autòcton, autòctona, autor, autora, cacatua, cacau, cantautor, cantautora, canut, carnut, carrau, carura, catau, cau, caua, caut, cauta, coautor, coautora, cocou, còncau, contractura, cornuar-se, cornut, corrua, coturn, cotutor, cotutora, courar, cru, crua, cruor o crúor, cua, cuacurt, cuacurta, cuat, cuc, cuca, cucar, cucat, cucut, cuot, cura, curar, curat, curra, curro, curroc, curt, curta, natura, nau, nauta, nocturn, nocturna, nou, nounat, nua, nuar, nuc, nuca, nun, nuu, octau, ouat, ranura, rau-rau, rauc, rauca, raucar, rautar, rou, rouró, rua o ruà, ruac, ruana, ruc, ruca, rucó, runa, runar, ruta, tatú, tatuar, tau, tau-tau, tauó, tauró, taüt, tortura, torturar, torturat, tou, trau, traucar, traüt, troncut, truà, truc, truca, trucar, truncar, truncat, tuatara, tuc, tuca o tucà, tur, turac, turc, turca, turcotàtar, turcotàtara, turo o turó, tururut, tut, tuta, tutor, tutora, tutú, ucar, una, unt, untar, untó, untor, untura, uranat, urat, urc, urna

Paraulògic del 18 de setembre
Lletres: n + e g i m r t 
Paraules (121, llargada mitjana de 6.5):
emergent, eminent, eminentment, engir, enmig, ennegriment, ennegrir, enrere, entenent, enteniment, enter, entre, entremetiment, entremetre's, entremig, entreteniment, entretenir, ermini, etern, gement, gemin, gen, gener, gènere, genet, geni, gent, gerent, germen, gin, gineri, ien, igni, immergent, imminent, imminentment, inerme, inert, ingeni, ingènit, ingent, ingerir, inintermitent, inri, integèrrim, íntegre, intent, interí, ínterim, intermitent, intermitentment, intern, interregne, intertrigen, íntim, meitneri, mener, mengim, meninge, meningi, ment, mentè, menter, mentir, mentre, miner, mini, mínim, míting, negre, negrentí, negrer, negret, nen, neret, net, nier, nigerí, nimi, nin, ning-ning, nit, nitre, nitrit, regent, regiment, regne, reientí, remitent, ren, renet, reng, reni, renitent, rent, reteniment, retenir, retentir, retiment, retinè, retint, rient, ring, tement, teniment, tenir, termener, termini, tern, terrigen, tinent, tint, tinter, trement, tren, trentè, trentenni, trentí, trienni, trient, trigemin