#paraulògic 21 de setembre

LLETRES: a (central) + e i m o t v
PARAULES: 97, PUNTS: 349, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 4 9 2 3 1 0 0 1 20
e 3 0 0 0 1 0 0 1 5
i 2 4 0 1 0 0 2 0 9
m 6 11 7 2 1 1 0 0 28
o 1 2 2 0 0 0 0 0 5
t 3 11 2 5 0 0 0 0 21
v 1 3 1 3 0 1 0 0 9
Σ 20 40 14 14 3 2 2 2 97
Prefixos de dues lletres:
ai-2 am-10 at-3 av-5
ei-1 em-3 et-1
ia-3 im-4 io-1 iv-1
ma-14 me-4 mi-5 mo-5
oi-1 om-2 ot-1 ov-1
ta-7 te-5 ti-5 to-4
va-2 ve-1 vi-4 vo-2

Prefix freqüent de tres lletres:
mat-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
tat-8 iva-8

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aei-1 aeim-1 aeimo-1 aeimotv-2
aeimt-2 aeit-3 aeitv-1 aeiv-1
aem-2 aemt-4 aemv-1 aet-3
aetv-3 ai-3 aim-7 aimo-3
aimot-1 aimotv-3 aimt-8 aimtv-3
aio-1 aiot-4 aiotv-2 aiov-1
ait-3 aitv-2 aiv-5 am-3
amo-6 amot-5 amt-4 aot-3
aotv-2 at-2 atv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cenyida
Palíndroms: cec, nen
Quadrats: nyec-nyec

Per definicions, veure 'Sobre les dades'