#paraulògic 22 de setembre

LLETRES: p (central) + a c m n o t
PARAULES: 85, PUNTS: 378, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 3 2 1 1 0 1 0 0 9
c 2 5 7 2 5 3 0 0 0 24
m 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
n 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
o 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
p 8 9 11 7 3 0 0 0 0 38
t 2 1 2 1 0 0 0 0 1 7
Σ 14 21 23 12 9 4 1 0 1 85
Prefixos de dues lletres:
ac-2 an-1 ap-6
ca-14 co-10
ma-2
na-2
op-3
pa-22 po-16
ta-6 to-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cap-11

Sufix freqüent de tres lletres:
apa-7

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acmnopt-2 acmnp-1 acmnpt-1 acmopt-4
acmp-2 acmpt-1 acnop-1 acnopt-2
acnp-1 acop-7 acopt-8 acp-4
acpt-3 amnp-2 amnpt-1 amop-2
amopt-2 amp-3 ampt-3 anop-1
anopt-2 anp-5 anpt-1 aop-2
aopt-3 ap-3 apt-6 cop-3
mop-2 nopt-2 op-1 opt-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: emotiva, emotivitat
Palíndroms: aimia, ama, iai, mam, tat
Quadrats: ai-ai, iaia, mama o mamà, tam-tam, tatà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'