#paraulògic 23 de setembre

LLETRES: i (central) + c e n o q u
PARAULES: 49, PUNTS: 207, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 1 3 3 3 1 0 1 0 12
e 1 1 1 0 1 0 1 0 5
i 1 3 2 2 0 0 0 0 8
n 3 3 5 0 0 0 0 0 11
o 1 1 0 0 0 0 0 0 2
q 1 2 1 1 1 0 1 1 8
u 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Σ 8 15 13 6 3 0 3 1 49
Prefixos de dues lletres:
ci-4 co-7 cu-1
ec-2 eo-1 eq-2
ic-1 ie-1 in-3 io-3
ne-1 ni-6 no-3 nu-1
oc-1 oi-1
qu-8
un-3

Prefix freqüent de tres lletres:
qui-8

Sufix freqüent de tres lletres:
nic-7

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
cei-1 cein-2 ceino-1 ceinoqu-1
ceinqu-1 ceio-1 cin-5 cino-6
cinou-3 cinqu-1 cinu-2 cio-4
cioqu-3 ciqu-1 ciu-1 ein-1
einqu-2 eiqu-1 in-1 ino-4
inou-2 inqu-1 inu-1 io-2
iqu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: componat, comptant
Palíndroms: apa, pap, pop
Quadrats: papa o papà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'