#paraulògic 26 de setembre

LLETRES: s (central) + b e i o u
PARAULES: 36, PUNTS: 121, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
b 3 3 4 1 0 0 11
e 0 0 2 0 0 0 2
i 0 1 0 0 0 0 1
o 0 5 2 0 0 2 9
s 4 6 1 1 0 0 12
u 1 0 0 0 0 0 1
Σ 8 15 9 2 0 2 36
Prefixos de dues lletres:
be-2 bi-4 bo-1 bu-4
es-2
ib-1
ob-5 oi-1 os-3
se-5 si-3 so-1 su-3
ui-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bis-4

Sufixos freqüents de tres lletres:
sso-3 uos-3

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

Subconjunts:
beios-1 beiosu-1 beis-1 beos-5
bes-1 bios-1 bis-2 bisu-2
bos-1 bosu-3 bsu-1 eios-1
eis-1 eisu-1 eosu-1 es-1
esu-2 ios-3 is-1 isu-2
os-2 osu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: avancívol, avancívola, llancívol, llancívola,
novicial, olivínica, vacacional, vinícola,
vocacional, volcànic, volcànica
Palíndroms: cívic

Per definicions, veure 'Sobre les dades'