Setmana 38

DADES DE LA SETMANA 38 DE 2022 

Paraula més llarga (12 lletres): vil·lanoviana

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 91.6 

Paraulògic del 19 de setembre
Lletres: m + a c e s u 
Paraules (59, llargada mitjana de 4.5):
acme, ama, amàs, amè, àmec, asma, cama, cama-sec, cama-seca, camús, camusa, camussa, càseum, cumè, ema, emú, escama, escuma, esma, esme, esmús, esmussa, mac, maca, mam, mama o mamà, mas, masec, massa, mau, mec, meca, mem, mes o més, mesa, mesc, messa, messes, meu, meua, meuca, mucus, mus, musa, musc, musca, museu, mussa, mussaca, sama, sàmec, sem, sema, semema, sèsam, suma, sumac, summa, summe, súmmum

Paraulògic del 20 de setembre
Lletres: e + a c d i n y 
Paraules (64, llargada mitjana de 5.8):
acadenada, accidència, acne, acneic, acneica, addend, addenda, adenina, aede, anadènia, ànec, àneda, anyenc, anyenca, càdec, cadena, cadència, canadenc, canadenca, cananea, canície, cec, cecidi, cena, cenyida, ciència, cine, dea, decà, dècada, decadència, decència, decenni, decidida, deïcida, deïcidi, dena, dianye, diè, dienda, eci, ecidi, edèn, edènic, edènica, eia, eina, ena, endidada, enya, idea, ien, incendi, incidència, indè, indecència, neci, nècia, nedada, nen, nena, nènia, nyec, nyec-nyec

Paraulògic del 21 de setembre
Lletres: a + e i m o t v 
Paraules (97, llargada mitjana de 4.6):
ai-ai, aimia, ama, amatat, amativa, amativitat, amè, amímia, amit, amitat, amo, amom, atea, àtom, atot, avet, avi, àvia, aviat, avió, eia, ema, emotiva, emotivitat, eta o età, iai, iaia, iaio, imam, imamat, imitativa, immotivat, iota, iva, mai, maia o maià, maimó, mam, mama o mamà, mamei, màmia, maó, mat, mata, mate, matí, matitat, mató, meat, meitat, meta o metà, meva, mia, mieta, mioma, miotomia, mitat, moa, moma, mòmia, mota, motiva, oiat, oma, omeia, otomà, ovat, tai, tam-tam, tat, tatà, tatami, tato, tavà, teatí, teia, tema, teta, teva, tia, tiama, tita o tità, titeta, titota, toia, tomata, tota, tova, vaitot, vaivé, veta, via, viat, viteta, viva, vomitiva, votiva

Paraulògic del 22 de setembre
Lletres: p + a c m n o t 
Paraules (85, llargada mitjana de 5.0):
acampanat, acampta, anap, apa, àpat, àpoca, apomat, apta, aptot, camp, campa, campana, cap, capa, capat, capcot, capcota, capó, capoc, caponat, capot, capota, capta, compacta, componat, compota, comptant, comptat, cop, copa, copat, copó, copta, en pac de, mapa, matapà, nap, napa, opac, opaca, opopònac, paca, pacana, pam, pampa, pampana, pana, panamà, panna, panot, pantà, pantoc, paó, paona, pap, papa o papà, papat, patac, patacó, patapam, patata, patota, poc, poca, pom, poma, pompa, pompó, pont, pontó, pontona, pop, popa, pot, pota, potaco, potó, potto, tampa, tampatantam, tampó, tampoc, tap, tapa, top

Paraulògic del 23 de setembre
Lletres: i + c e n o q u 
Paraules (49, llargada mitjana de 5.0):
cinc, cine, cínic, cinquè, còccic, coccini, cocció, coi, concocció, cònic, coquí, cuïc, eci, ecoic, eocènic, equí, equinocci, icònic, ien, inic, inici, innocu, io-io, ioni, iònic, neci, nici, nin, nino o ninó, ninoi, ninou, niu, noció, nociu, noi, nunci, oci, oioi, qui, quic, quico, quicou, quin, quincunci, quinqué, quinquenni, unció, únic, unió

Paraulògic del 24 de setembre
Lletres: g + a c i r s t 
Paraules (135, llargada mitjana de 5.9):
agà, agar, agar-agar, agàric, agàrics, agarrar, agarrat, àgata, agatis, agitar, agitat, agra, agraciar, agraciat, agrair, agraït, agrari, agrària, agràs, agrir, agrisar, argàric, argàrica, artiga, artigar, assagista, assagístic, assagística, assaig, cagar, cagat, caragirar, caragirat, carga, càstig, castigar, cigar, gag, gai, gaia, gaiat, gaiata, gaig, gaita, gara-gara, garatgista, gàrgara, garita, garra, garrí, garric, garriga, garrigar, garrit, garsa, garsar, gart, gas, gasa, gasar, gasca, gassa, gastar, gàstric, gàstrica, gastritis, gat, gata, gatassa, gicar, giga, gir, gira, girar, girat, giric, girigar, gisca, giscar, git, gita, gitar, gitat, gra, gràcia, graciar, gras, grassa, grat, grata, gratar, gratis, gris, grisa, irrigar, raig, raigràs, saga, sagacitat, sagí, sagita, sagitari, sagitària, sagitat, sagrari, sagrat, sagristà, sagristia, saig, saiga, saragata, sarg, sarga, sargar, sargàs, sargir, sargit, sariga, sirga, sirgar, tagarí, taigà, targarí, tigrat, tragí, tràgic, tràgica, tragirar, tragit, tragitar, traiga, triaga, triga, trigar, trisagi

Paraulògic del 25 de setembre
Lletres: v + a c i l n o 
Paraules (152, llargada mitjana de 6.3):
alcova, alví, alvina, aval, avall, avancívol, avancívola, avi, àvia, aviació, avial, avícola, avió, avocació, àvol, canvi, cava, cavall, cavalla, cavallí, cavallina, cavalló, cavil·lació, cavó, cívic, cívica, civil, clava, clavaó, clàvia, clavilla, clavilló, clavó, clova, còncava, connovici, connovícia, convicció, convocació, cova, coval, incívic, incívica, incivil, innivació, innovació, invocació, iva, ivó, lava, llàcova, llancívol, llancívola, llavi, llavió, naval, navalla, navalló, navili, nivació, nival, nivi, nívia, nociva, nova, novació, noval, novia, novici, novícia, novicial, novii, oliva, olivaci, olivàcia, olivila, olivina, olivínic, olivínica, olivó, ovació, oval, oví, ovina, ovni, vaca, vacació, vacacional, vaccí, vaccina, vaccinació, vaccínic, vaccínica, vacil·lació, vainilla, val, valí, valina, vall, való, valona, valva, vana, vaníl·lic, vaníl·lica, vanil·lina, vano, vànova, via, vial, vici, vil, vila o vilà, vilana, vilania, vilanoví, vilanovina, vil·la, vil·lanovià, vil·lanoviana, vinaci, vinàcia, vinca, vínic, vínica, vinícola, vinil, vinílic, vinílica, vió, viola, violaci, violàcia, violació, violí, violó, viva, vocació, vocacional, vocal, vocàlic, vocàlica, vol, volcà, volcànic, volcànica, voliac, voliaina, voliana, volició, volva, volvocal