#paraulògic 27 de setembre

LLETRES: b (central) + a e g l m t
PARAULES: 82, PUNTS: 407, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 3 3 3 1 0 1 1 14
b 5 13 12 8 2 1 1 0 42
e 0 0 1 0 1 2 1 0 5
g 0 0 3 2 2 0 0 0 7
l 0 0 1 1 0 0 0 0 2
m 0 0 2 0 0 1 1 1 5
t 0 2 2 1 2 0 0 0 7
Σ 7 18 24 15 8 4 4 2 82
Prefixos de dues lletres:
ab-3 ag-2 al-5 am-4
ba-27 be-11 bl-4
em-5
ga-5 ge-1 gl-1
la-2
ma-5
ta-6 te-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-11

Sufix freqüent de tres lletres:
lla-7

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abe-1 abegl-6 abeglmt-1
abeglt-3 abegt-2 abel-7 abelm-6
abelmt-1 abelt-5 abem-2 abemt-3
abet-4 abg-2 abgl-1 abglm-1
abgm-1 abl-9 ablm-2 ablmt-2
ablt-7 abm-3 abt-5 be-1
bel-3 belt-2 bet-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: obsessiu
Palíndroms: ossó, ses, sis

Per definicions, veure 'Sobre les dades'